Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là chuẩn hóa dữ liệu?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Nếu muốn làm việc với CSDL thì phải hiểu là người ta đã làm thế nào để chuẩn hóa được dữ liệu từ dạng thô ban đầu trên các loại phiếu, giấy tờ, về dạng chuẩn, đẹp, tiện cho lưu trữ và truy xuất. Đi kèm với việc chuẩn hóa dữ liệu, người ta cũng nghĩ ra một loại ngôn ngữ trợ giúp cho việc thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, truy xuất.
Hiện nay, đa số đều chuẩn hóa dữ liệu về dạng chuẩn 3 và dùng ngôn ngữ SQL để thao tác dữ liệu. Một trong các hệ quản trị csdl hay dùng hiện nay là MySQL, đơn giản là vì nó miễn phí  và cũng mạnh mẽ lắm.(Bộ đôi PHP + MySQL cũng đẹp đó chứ
17/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 4
mình chỉ nói rất ngắn để cho bạn hiểu và tham khảo để tìm tại liệu
chuẩn hóa dữ liệu gồm các bước chuẩn hóa 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. Nếu đảm bảo thỏa mãn các chuẩn trên thì cơ sở dữ liệu của bạn đc chuẩn hóa, trong các giáo trình cơ sở dữ liệu chương cuối đều nói tới phần này
29/11/2010 Đăng bởi Nguyên Thạnh
3 trong số 4
Chuẩn hóa dữ liệu là một phương pháp khoa học để phân tách (scientific method of breaking down) một bảng có cấu trúc phức tạp (complex table structures) thành những bảng có cấu trúc đơn giản (simple table structures) theo những quy luật đảm bảo (certain rule) không làm mất thông tin dữ liệu. Kết quả là sẽ làm giảm bớt sự dư thừa và loại bỏ những sự cố mâu thuần về dữ liệu, tiết kiệm được không gian lưu trử. Một số dạng chuẩn hóa dữ liệu thông dụng là:
First Normal Form (1 NF)
Second Normal Form (2NF)
Third Normal Form (3NF)
Boyce-Codd Normal Form.
Mục đích chính của việc thiết kế cơ sở dữ liệu là nhóm các thuộc tính vào các quan hệ nhằm giảm thiểu việc dư thừa dữ liệu (data redundancy ). Và để tránh việc dư thừa dữ liệu ta có các tiến trình chuẩn hoá dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu chưa chuẩn hóa sang chuẩn hóa.
Dạng chưa chuẩn hóa :unormalized form (UNF) là kiểu như một bảng chứa một hay nhiều nhóm lặp.

Dạng chuẩn 1 (1NF):
Khái niệm: Một bảng được gọi là chuẩn 1 nếu nó chứa giá trị nguyên tố.một ô dữ liệu phải chứa một giá trị đơn trị.
Chuẩn hóa UNF thành 1NF :
- Chọn ra 1 hay 1 nhóm thuộc tính đóng vai trò là khóa của bảng.
- Xác định các nhóm lặp gây ra việc lặp các thuộc tính khóa.
- Loại bỏ các nhóm lặp bằng cách: Nhập dữ liệu vào các ô lặp lại còn trống hoặc bằng cách tạo ra một quan hệ mới chứa các thuộc tính lặp và các thuộc tính khóa.
Dạng chuân 2 (2NF)
KN: Một lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 2 khi đạt chuẩn 1NF và mọi thuộc tính ở các hàng không phải là khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa.
Chuyển từ 1NF - 2NF
- Xác định khóa của quan hệ đang ở 1NF.
- Xác định phụ thuộc hàm của quan hệ.
Tìm và chuyển các thuộc tính chỉ phụ thuộc theo chức năng của một phần chìa khóa và không phải là toàn bộ chìa khóa. Nơi họ trong một bảng khác nhau.
Nhóm các thuộc tính có chung đặc điểm vào một nhóm.
Dạng chuẩn 3 (3NF) và Dạng chuẩn boyce-codd
......................
15/12/2010 Đăng bởi Akatsuki Undercover
4 trong số 4
Để hiểu rõ chuẩn hóa dữ liệu là gì thì bạn phải hiểu tại sao lại chuẩn hóa dữ liệu ?
Chuẩn hóa dữ liệu là nhằm tối ưu không gian lưu trữ dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tối ưu hóa bằng cách giảm các bộ dữ liệu dư thừa, vậy giảm bằng cách nào ?
Giảm bộ dữ liệu dư thừa bằng cách đưa về các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF, BCK. Tùy theo mỗi dạng chuẩn thì sẽ có mức độ giảm bộ dữ liệu dư thừa khác nhau, chẳng hạn 1NF > 2NF, thấp nhất là 1 NF và cao nhất là BCk.
Khi ta càng giảm bộ dữ liệu dư thừa thì cũng đồng nghĩa với việc ta phải sẵn sàng cho việc giảm khả năng truy xuất. Trong thực tế thì người ta chọn khả năng truy xuất hơn là dạng chuẩn.
Vậy cuối cùng chuẩn hóa là quá trình đưa các quan hệ về các dạng chuẩn đã qui định.
07/01/2011 Đăng bởi Peace Place
Bạn cũng có thể quan tâm
ai có phần mềm cứu dữ liệu chuẩn không, mình ghost nhần mất hết dữ liệu rồi
cứu dữ liệu?how?
tôi đã ghots nhầm lệnh nên bị mất ổ dữ liệu là ổ D. làm cách nào để phục hồi lại nhanh nhất
các câu lệnh cơ bản trong lập trình cơ sở dữ liệu
Xóa hết tất cả dữ liệu trong ổ D thì có cách nào phục hồi dữ liệu ko? Nếu được thì làm như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp