Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mot manh vuon hinh chu nhatco chu la 68m.chieu dai hon chieu rong16m.tinh dien tichmanh vuon hinh chu nhat do
Ngoại ngữ | Âm nhạc 25/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
gọi chiều dài là x
gọi chiều rộng là y
chu vi là 68 ----> 2x+2y=68
chiều rộng hơn chiều dài 16 ----> x-y=16
vậy ta có hệ hai pt trên:
giải: x=25, y=9
vậy diện tích là 25x9=225 m vuông
25/12/2010 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
2 trong số 5
chiều rộng của hình chữ nhật là (68 - (16 x 2)): 4 = 9m
vậy chiều dài sẽ là 9 + 16 = 25m
Diện tich hình chữ nhật đó là: 25 x 9 =225 mét vuông.

Loại toán này gọi là toán trung bình cộng em nhé. Nên vẽ sơ đồ đoạn thẳng sẽ dễ hình dung hơn.
cụ thể em vẽ như sau

Hai đoạn thẳng song song với nhau. đoạn dài sẽ gọi là chiều dài của hình chữ nhật
đoạn ngắn gọi là chiều rộng
đoạn chênh lệch độ dài có số đo là 16m
vậy là hình dung ra có bao nhiêu đoạn ngắn, hoặc bao nhiêu đoạn dài cũng được của hình chữ nhật
Tổng hai đoạn đó là 68 : 2 = 34m
25/12/2010 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
3 trong số 5
giải theo phuong phap logic so cap :
nửa chu vi hinh chũ nhật : 68:2=34. chiều rộng +chiều dài = 1/2 chu vi, gọi chiều rộng là x thì dài là x+16
vậy cạnh ngắn nhất của hình chữ nhật : x +(16+x) = 34 -----> 2x + 16 = 34 ----> 2x =34 - 16 = 18-
                                                                                                                  --> x = 18 : 2= 9.
từ đó suy ra , cạnh dài nhất của mảnh vườn hình chữ nhật là : x + 16 = 9+15= 25 .
tính theo kiểu đặt hệ phương trình bậc 1 :
gọi chiều rộng là a, chiều dài là b. căn cứ câu hỏi đã cho thì : b-a    =16: ----> a+16=b (1)
               hình cữ nhật có 2 cạnh chiều dài và 2 chạnh chiều rộng , nên :  2a+2b=68. (2)
                                                         thế 1 vào 2 ta có :
                                                                                         2a + 2(a+16) =68. (3)
                                                         phân tích (3) ta có :    2a + 2a + 32 = 68
                                                                                         4a          + 32= 68.
                                                                                         4a                = 68- 32
                                                                                           a                = (68-32) : 4  
                                                                                           a                =   36 :      4
                                               vậy a = 9
                                                     b = 25.  (vì b= a + 16 vậy b = 9 + 16 = 25)  
nếu đã biết chiều rộng và chiều dài thì diện tích không thể tìm được bạn ạ... hình như là chiều dài chia cho chiều rộng hay sao ấy mình quyên rồi...
25/12/2010 Đăng bởi tragiang
4 trong số 5
loại toán này là loại tổng và hiệu ở cấp 1,chứ các bạn không được giải phương trình ở lớp lớn(ta có số lớn bằng tổng cộng hiệu chia hai,số bé bằng tổng trừ hiệu chia hai).
Giờ chúng ta đi tìm 2 số (ở đây là chiều dài và chiều rộng).hiệu của chiều dài và chiều rông là 16m,tổng của chúng là nửa chu vi
cách làm như sau:
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
68:2=34(m)
chiều dài hình chữ nhật là:
(34+16):2=25(m)
chiều rộng hình chữ nhật là:
(34-16):2=9(m)
diện tích mảnh vườn là:
25x9=225(m2)
25/12/2010 Đăng bởi laogiahocao
5 trong số 5
chieu rọng hình chu nhat la
68-(16*2):4  =9 m
chieu dài  hinh chu nhạt là
9+16=25m
dienj tich hình chu nhạt là  25*9=225m
23/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
nua chu vi hinh chu nhat la 350m,chieu dai hon chieu rong la 70m. Tinh dien tich hinh chu nhat
mot hinh chu nhat co chu vi la 128m chieu dai hon chieu rong 12 m chieu rong hinh chu nhat la chieu dai hinh chu nhat
1 hinh chu nhat co chieu dai gap 2 chieu rong biet dien tich hinh chu nhat do la 450m2 tinh chu vi hinh chu nhat do
mot hinh chu nhat co vi 60 met. chieu dai gap 3 lan chieu rong. tinh chieu dai va chieu rong.
muon Tinh chieu rộng hinh chu nhật lam the nao?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp