Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tôi tuổi kỷ tỵ lấy tuổi gì thì hợp
Gia đình | Hôn nhân 04/03/2011 Đăng bởi maivang
Câu trả lời
1 trong số 34
em á, lấy tuổi nào cũng hợp. Maivang ạ
Đùa vậy thôi mình chép cho bạn cái này bạn xem
Phật Bà Quan Âm độ mạng: Kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sanh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. Sanh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng chết hụt mấy lần, Quý nhân độ mạng có phần khỏi lo. Tuổi này sáng láng thông minh, Thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai. Tiền vận chưa biết nên hư, Hậu vận mới khá của dư có xài. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật Trời hộ độ có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG: T uổi Kỷ Tỵ có nhiều thương đau vào tiền vận và trung vận, cuộc đời luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên vào hậu vận thì cuộc đời mới có thể trở nên an nhàn và sung sướng được. Cuộc đời còn phải chịu đựng nhiều sầu tư lo lắng cho đến tuổi 44 trở đi mới tạo được sự vững vàng và làm ăn mới có cơ hội thuận tiện. Cuộc sống thường bị thiếu kém về vấn đề tiền bạc cũng như có thiếu kém về vấn đề tình cảm, tuy nhiên vào hậu vận thì có phúc đức, làm ăn được phát đạt và có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp. Tuổi Kỷ Tỵ nhiều đau buồn trong cuộc sống vào thời trung vận, nhưng về hậu vận thì an phận. Số hưởng thọ, trung bình khoảng từ 68 đến 76 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ở hiền lành, làm phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, có nhiều sự đau buồn vào lúc tuổi nhỏ, cuộc đời về vấn đề tình duyên có đôi lần thay đổi và nhiều chuyện đau buồn đang giăng mắc trong lòng. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Tỵ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn thay đổi hai lần về vấn đề tình và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy bạn sẽ được hưởng hạnh phúc hoàn toàn, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc qua những trường hợp và tháng sanh của bạn. Vậy bạn nên nhớ lại trường hợp của mình để hiểu biết cuộc đời và yên trí, cho đó là định mệnh vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh không có gì quan trọng, nếu có cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia đạo có nhiều phúc đức, vượt qua được những lúc khó khăn, trung vận có thể sẽ gặp nhiều buồn bã và đau thương, hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề nầy. Tiền bạc dễ chịu, có cơ hội phát triển vào mùa Đông năm 38 tuổi. Trước tuổi đó vấn đề nầy trở nên khó khăn và có nhiều lo lắng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, hợp tác hay cộng tác có tánh cách tiền bạc đều nên giao dịch với những tuổi nầy thì gặp nhiều may mắn, có kết quả tốt đẹp và không bao giờ sợ thất bại, đó là bạn hợp tác với các tuổi: Kỷ Tỵ đồng tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi nầy rất hạp với sự làm ăn của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi có số hạp với số tuổi mình, mới đẩy mạnh cuộc sống lên cao và cuộc đời không bao giờ có những thất bại cho đời mình, chẳng những cuộc sống được hoàn toàn đầy đủ, sung túc mà gia đình lại có hạnh phúc, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, cuộc sống dễ tạo ra tiền bạc, cuộc sống đầy đủ, cuộc đời lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời. Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về vấn đề tiền bạc cũng như trong sự thất bại hay đau buồn. Đó là các tuổi hạp về vấn đề tình duyên lẫn cả tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Vì các tuổi nầy chỉ hợp về vấn đề tình duyên mà không hạp về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên đây nếu bạn kết duyên, cuộc đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ có thể, không tạo được một sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo đảm được cuộc đời như ý muốn, vì những tuổi nầy chẳng những không hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên cũng như về đường tài lộc, đó là bạn kết duyên với những tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi. Những tuổi nầy là những tuổi không hạp về tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc nữa. Những năm nầy số xung kỵ tuổi, nếu kết hôn, bạn có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng triền miên hay có nhiều lo buồn về việc lập gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, có bạn sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: B ạn kết duyên với những tuổi nầy, hay hợp tác làm ăn hay bất cứ công việc nào khác, cuộc đời bạn sẽ có thể lâm vào cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, vì những tuổi nầy là những tuổi đại kỵ và xung khắc, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dậu, Đinh Mão. Gặp tuổi kỵ trong vấn tình duyên thì nên kết hôn âm thầm, không nên làm lễ hôn nhơn ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình con cái nên xem sao hạn của mỗi tuổi hằng năm mà cúng, thì sẽ được giải hạn ngay.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: T uổi Kỷ Tỵ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn gặp nhiều trở ngại, công việc không được tiến triển nhiều và cuộc sống không gặp nhiều may mắn lắm, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm nầy bạn sẽ gặp sự khó khăn trong việc làm ăn.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: T uổi Kỷ Tỵ có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, làm ăn được nhiều phát đạt, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, tiền bạc được nhiều thắng lợi, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Những ngày, giờ và tháng nầy bạn xuất hành sẽ gặp nhiều may mắn không sợ bị thất bại, bất cứ việc gì, vì là những ngày, giờ và tháng đại lợi và những ngày, giờ trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM:
T ừ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, vượng phát về tài lộc và tình cảm, năm nầy có thể làm ăn được, tài lộc khá tốt, công danh sự nghiệp năm nầy có thể tạo được sung sướng suốt đời. 19 tuổi, năm nầy có số hên vào tháng 1, 4 và 7 Âm lịch, ngoài ra những tháng khác trung bình. 20 tuổi, tuổi nầy có kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác làm ăn được. 21 tuổi, đầy đủ mọi việc, mọi công việc đều được may mắn. 22 tuổi, tuổi nầy có thể làm việc gì cũng thắng lợi, có nhiều tài lộc và đầy đủ về mặt tình cảm. 23 tuổi, được may mắn, công việc làm ăn dễ chịu, năm nầy tạo lập sự nghiệp thì sẽ gặp được nhiều sự may và thành công hoàn toàn. 24 tuổi, có tài lộc, tình cảm bình thường, gia đạo yên vui. 25 tuổi, hoàn toàn êm đẹp không có gì quan trọng xảy ra trong suốt cả năm.

T ừ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều êm đẹp trong những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xui xẻo, giữa năm được trung bình. 27 tuổi, năm nầy không được tốt, hãy đề phòng tai nạn hay bịnh tật, kỵ mùa Xuân, đừng nên làm ăn hay xuất phát tiền bạc. 28 tuổi, những tháng 4, 6, 8 và 12 Âm lịch có nhiều xui xẻo, làm ăn không được khá lắm, nên cẩn thận tiền bạc. 29 tuổi, năm nầy khá đầy đủ và có thể làm nên được sự nghiệp, tiền tài được dễ dàng, không có gì khó khăn trong việc làm ăn. Năm 30 tuổi, nên cẩn thận đề phòng bịnh tật, đại kỵ vào những tháng 6 và 8 Âm lịch.

T ừ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, không được tốt, bổn mạng suy yếu, việc làm ăn bị ngừng trệ, tình cảm có nhiều bê bối trong gia đình. 32 tuổi, năm nầy khó khăn không tạo được nhiều cơ hội về tiền bạc cũng như về tình cảm. 33 tuổi, năm tuổi bạn gặp hạn xung, không nên đi xa giao dịch, sẽ có hao tài tốn của. 34 tuổi, năm nầy sẽ gặp may vào tháng 4, những tháng khác bình thường. 35 tuổi, năm nầy việc làm ăn khó khăn. Không nên đi xa vào những tháng 8 và 10, có bịnh nhỏ.

T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, bình thường bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc và tình cảm. 37 tuổi, năm nầy tạo nên điều kiện cho gia đình được vui vẻ thì tốt hơn, đừng nên lo lắng quá độ, tinh thần bất an. 38 tuổi, toàn năm tầm thường, không xảy ra việc gì quan trọng. 39 tuổi, có tài lộc vào tháng 3, những tháng khác không được tốt lắm. 40 tuổi, năm nầy nên cẩn thận việc xe cộ cũng như về mặt tiền bạc. Không có lợi về tài lộc.
04/03/2011 Đăng bởi quyen.
2 trong số 34
Có lẽ lấy tuổi Mão là hợp.
04/03/2011 Đăng bởi nahc-soraki
3 trong số 34
Tuổi nào cũng hợp cả , bạn cứ tưởng tượng tuổi tác chỉ qua là lấy 1 mốc thời gian để đếm lên , nếu mốc năm thứ 01 mà so với bây giờ tăng hay giảm đi 1 thời gian, bạn lại thành tuổi con khác.Nói chung tuổi tác không có ý nghĩa gì đâu bạn ơi, quan trọng nhất vẫn là do chính bản thân bạn thấy có hợp với ai đó không thôi!
04/03/2011 Đăng bởi luulac
4 trong số 34
81, 83(tuổi xung nhưng mệnh rất hợp), 87, 88, 89(đẹp nhất)
04/03/2011 Đăng bởi daokiemvotinh
5 trong số 34
minh kung chang bjt na co le để số phận quýet định thôi các bạn nạh và các bạn có tin vào số phận khong?
22/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 34
thanks bạn nhá ! may quá ! ng yêu tớ đọc xong cười cả buổi ( mình 89 , ng yêu 92 mà ) =))
08/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 34
ban gi oi! 92 voi 89 khong duoc dau, dai ky day, to noi that day, dần, thân, tỵ, hợi tứ hình xung, không tin bạn thử hỏi các cụ mà xem
28/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 34
tôi không hiểu nữa.Tuổi 1989 lấy vợ tuổi gì thì hợp đây?.nhưngc tuổi 89,90,91,92,93 đều không hợp.
29/09/2011 Đăng bởi Trần Văn Hưng
9 trong số 34
tốt nhất là các bạn đi xem thầy bói là tốt nhất.chứ xem trên mạng này mỗi trang lại có một câu trả lời khác nhau
không thể tin được
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
28/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 34
Ban Quyen noi nhu vay la theo sach Cao Ly dau hinh rui. Xem nhu vay minh nghi van chua du.
13/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 34
vớ vẩn,ai bảo kỉ tỵ ko hợp với đinh sửu.
quá hợp đi chứ lại.
06/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 34
Mình 89 y a 86?Nhà mình đang rất đau đầu và phản đối kịch liệt nè huhu
07/02/2012 Đăng bởi Phúc Vịt
13 trong số 34
Mình 89 y a 86?Nhà mình đang rất đau đầu và phản đối kịch liệt nè huhu
07/02/2012 Đăng bởi Phúc Vịt
14 trong số 34
nếu là nam thì tuổi 1989 (kỷ tỵ) lấy tuổi 1991 là hợp nhất.
tại sao lại thế? Mình xin trả lời rằng:
- Thứ nhất, muốn xem tuổi trước tiên phải xem tuổi hợp, tuổi tỵ hợp với hai tuổi khác là thân và dậu, hai tuổi này thì tuổi thân là tuổi hợp nhất đối với tỵ, bạn có thể thử bằng cách thử nói chuyện với người tuổi thân (1992), chắc chắn ít nhất phải nửa ngày mới dứt được câu chuyện ra. Tuổi khắc thì chỉ có tuổi hợi, nhưng khoan, đừng vội nhìn tuổi mà đoán như vậy, nếu có lúc bạn được nói chuyện với một người tuổi hợi (1983) nhưng vẫn rất hợp cạ, vui vẻ, tại sao? Đấy là lí do ta cần xem mạng của người đó.
- Thứ hai: mạng, cơ bản mạng chia thành 5 yếu tố gồm "kim", "mộc", "thủy", "hỏa", "thổ" hay còn gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó cứ 2 tuổi thì lại cùng đồng 1 mạng, thí dụ hai tuổi 1982 và 1983 là mạng thủy (đại hải thủy tức nước biển lớn), hai tuổi 1989 và 1988 là mạng mộc (đại lâm mộc, tức cây rừng lớn). Chính vì thủy sinh mộc tức có người mệnh này sẽ tốt cho người mệnh mộc cho nên người sinh năm 1983 tức tuổi hợi lại hợp với người sinh năm 1989 tức tuổi tỵ, không phải vì tuổi mà vì họ hợp mạng với nhau. Tuy nhiên cũng có mệnh khắc nhau trong đó như phải kể mệnh "thổ" rất sợ mệnh "mộc" như người sinh năm 1990, 1991, 1998, 1999 là mệnh thổ. Tương tự 1992, 1993 là mệnh kim nên sẽ khiến mệnh mộc phải sợ (nếu trường hợp nói chuyện với nhau quá lâu có thể gây cãi nhau, gây gổ). Tuy nhiên tại sao nếu người sinh năm 1991, 1990 nói chuyện với người sinh năm 1989, 1988 lại hợp?
Đó là vì người sinh năm 1991, 1990 là mệnh thổ nhưng có thể nói là dạng "thổ" đặc biệt mà nói chung là không sợ mệnh mộc. Họ là "lộ bạch thổ" tức là đất đường bộ, họ trái lại không sợ mệnh mộc mà nếu được kết hợp với mệnh mộc thì còn tốt hơn. Chính vì thế những tuổi này sẽ hợp nhau nếu cùng tranh nói chuyện gì đó. Những dạng mệnh đặc biệt này khá hiếm và có ở mọi mệnh kim thủy hỏa mộc thổ, như 1992, 1993 là kiếm phong kim tức vàng gươm nhọn, mệnh này không sợ mệnh hỏa mà cần phải có mệnh hỏa mới càng tốt hơn. Loại trừ số mệnh đặc biệt này ra thì số còn lại rất bị khắc rất sợ nhau, như mệnh mộc của 1989 và 1988 rất sợ mệnh kim của 1992, 1993 vì không phải mệnh mộc đặc biệt nên tốt nhất bạn nam nào tuổi 1989 có yêu người tuổi 1992 này cũng đừng nên quá đà nếu không muốn sau này cảnh vợ dạy chồng và vợ thét ra lửa với chồng.
Thứ ba: xét về chữ, mình chỉ dám nêu ra tuổi đẹp cho trai "kỷ" nếu lấy mà làm ăn tốt là tuổi thân và tuổi mùi.
Thứ tư: xét về cung. Chúng ta có 2 loại cung, trong đó cung sinh là để xem tướng số mỗi người, nhiều người nhầm lẫn đã vội vàng kết luận tuổi dựng vợ gả chồng qua cung sinh là "sai". Muốn xem tuổi dựng vợ gả chồng thì phải xem cung phi. Cung phi lại chia thành hai loại để xem là "cung phi bát trạch" và "cung phi bát tự" qua đó sau khi xem và tổng kết lại thì nếu bạn nam sinh năm 1989 sẽ lấy tuổi tốt nhất là 1991.
Nếu lấy được tuổi 1991 này thì sẽ được "thiên y" và "sinh khí" tức là gia đình giàu có, tiền tài vô kể, nếu xét về tuổi thì chẳng có gì khắc nhau hay hợp mà bình thường, nếu xét về mạng thì hợp nhau, nếu xét về chữ cũng hợp nhau, nếu xét về cung thì lại càng hợp nhau hơn, đặc biệt nếu có cãi nhau cũng sẽ dễ dàng hàn gắn lại chứ không như những tuổi khác chỉ được một nửa.
Vì thế bác nào đang có người yêu sinh năm 1991 như mình này thì tốt nhất đừng để vụt mất con cá lớn đấy. Bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu như có một lúc bạn là một người sinh năm 1989 đang nói chuyện với một người sinh năm 1992 chẳng hạn, đang rất vui vẻ nhưng lại có một người sinh năm 1991 chen vào nói chuyện và thế là cả hai họ chỉ quay ra nói chuyện với nhau mà quên béng đi cả mình. Đó là do mạng của họ hợp nhau, mệnh thổ sinh kim (đất sinh vàng là chuyện thường), tuy nhiên tiềm ẩn trong chất đất "lộ bạch thổ" kia vẫn còn gì đó là mạng thổ sợ mộc nên bạn chỉ cần tỏ ra thái độ một chút thì người mới vào kia sẽ phải kiêng dè bạn.
Những lời mình nói nếu như ai không tin có thể tự kiểm chứng vì đó là sự thật. Nếu bạn sinh năm 1990 hãy thử nói chuyện với người sinh năm 1996 xem có thể nào nói được 1 lúc lâu không hay sẽ tỏ thái độ ghét nhau? Tương tự 1991 và 1997, 1992 và 1988, 1987 và 1983, 1985 và 1994...
18/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 34
cũng hay đấy mình tham khảo với
07/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
16 trong số 34
Bạn QUYÊN nói ở trên là dành cho nữ

Nam kỷ tỵ 1989 nè

1989 Kỷ Tỵ (Nam)

SANH NĂM: 1929 đến 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ

Phật độ mạng : Kỷ Tỵ cung Cấn tốt thay, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Đông Xuân thuận số quá chừng, Có kẻ tưới nước vua chân lâu tàn. Hạ Thu là lỏi số chàng, Lỏi sanh cực nhọc nên đành khổ thân. Số người chết hụt mấy lần, Quới nhơn độ mạng mới hòng khỏi nguy. Hạn xưa vất vả long đong, Tới hồi vận cuối mới mong thạnh hưng. Cuộc đời có lắm cát tường, Không thì vất vả chịu đường linh đinh. Tạo nên gia nghiệp sau nầy, Nhờ Trời Phật độ có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG: Tuổi Kỷ Tỵ cuộc đời lắm chông gai, gặp rất nhiều những tai nạn trong cuộc đời, chẳng những lo lắng về tiền bạc mà cuộc đời có nhiều khổ tâm và nhiều lo nghĩ hơn. Cuộc đời tuy sung sướng về thể xác nhưng lo nghĩ về tâm trí, nhiều khi có nhiều sự chán nản vì cuộc đời nhiều rủi hơn may của mình. Nhưng bắt đầu từ tuổi 38 trở đi thì cuộc sống có phần sung túc, sau một thời gian trong cuộc đời chịu nhiều thất bại nặng nề. Cuộc sống rất phức tạp, không có chủ định rõ rệt, nên thường hay bị trở ngại về vấn đề tiền bạc. Tuổi Kỷ Tỵ với một cuộc sống bôn ba và có óc tự lập từ tuổi nhỏ, không bao giờ bị kiềm chế tư tưởng, cuộc sống hết sức khổ cực về tâm trí, nhiều lo lắng và cũng nếm nhiều thương đau cho cuộc đời, sau nhiều năm liên tục. Tóm lại, tuổi Kỷ Tỵ nhiều đau khổ trên cuộc đời về mặt tình cảm cũng như về tài lộc, bắt đầu từ 38 tuổi trở đi mới thoải mái mới an tâm được. Tuổi Kỵ Tỵ tánh tình trầm lặng và không chịu áp lực khẳng khái nhưng rất thành thật và hay thương yêu kẻ cùng cảnh ngộ. Số không được giàu sang, phú quý mà ở trong mức sống bình thường cho đến suốt cuộc đời. Số hưởng tho trung bình từ 56 đến 65 tuổi là mức tối đa.

TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Tỵ có nhiều thay đổi hay ít ra cũng khổ tâm nhiều về vấn đề này. Cuộc đời qua nhiều cuộc tình duyên ngang trái, tuy nhiên đó không phải là do ở gia đình hạnh phúc gây ra mà do ở sự nhiều ham muốn của mình. Đối với vấn đề tình ái của tuổi Kỷ Tỵ có nhiều khổ tâm hơn thường xảy ra những chuyện buồn bã trong lòng. Để biết cuộc đời bạn có bao nhiêu lần thay đổi về tình duyên trong suốt cuộc đời, bạn nên xem những tháng sanh của bạn sau đây, cuộc đời của bạn phải ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 5, 7 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây bạn sẽ có hai lần thay đổi tình duyên trong cuộc đời, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 3, 4, 8 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc và trong vấn đề tình duyên bạn không có thay đổi, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 9 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến của cuộc tình duyên qua những tháng sanh của tuổi Kỷ Tỵ. Bạn nên xem và nhớ lại tháng sanh của mình để quyết định cuộc đời.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Bạn đang sống một đời sống tự lập, và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình, đường công danh thường có nhiều trắc trở, nhưng số bạn không đến nỗi nào. Công danh bắt đầu lên cao vào những năm từ 36 tuổi trở đi. Tuy không nên lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng, nhưng chính bạn là người được tên tuổi và nhiều kẻ chú ý và tán thưởng. Về gia đạo, tuy có nhiều nỗi khổ tâm hay thắc mắc, nhưng nhờ sự khéo léo của bạn mà giữ được thế bình thường. Vấn đề này bạn nên cần sáng suốt hơn nữa, để khỏi phải lo lắng thêm về gia đạo để có cơ hội phát triển công danh. Cuộc đời lắm khổ tâm về vấn đề sự nghiệp tuy có bao nhiêu lo lắng, sầu đau cho đến nay, sự nghiệp của bạn vẫn chưa hoàn thành hẳn. Và cũng bắt đầu năm 38 tuổi trở đi, bạn có thể hoàn thành được sự nghiệp của cuộc đời, về tiền tài đã qua bao nhiêu lần sụp đổ rồi, và cho đến bây giờ bạn cũng chưa hẳn đã tạo được theo ý muốn, và tạo cho vấn đề này được trọn vẹn và dư dả hơn. Tiền bạc có thể ở vào một mức độ trung bình, vừa đủ mà thôi. Cuộc đời bạn chắc chắn không bao giờ được sang giàu, phú quý đâu, chỉ có thể no ấm là một việc hân hạnh lắm, bạn nên đón nhận số phận và an lòng với cuộc sống định mệnh của mình.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong công việc làm ăn để hoàn thành sự nghiệp, tạo lấy tiền tài, bạn cũng cần lựa người cùng hạp với tuổi của mìuh. Nếu gặp tuổi xung khắc sự làm ăn chẳng những không thâu được nhiều kết quả mà trái lại còn mang vào nhiều thất bại cay đắng cho mình. Cho nên nếu bạn muốn tránh những sự đổ vỡ cho cuộc đời bạn, nên lựa những tuổi dưới đây mà làm ăn, hay cộng tác làm ăn, đó là những tuổi hạp với tuổi bạn như: Kỷ Tỵ đồng một tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Ất Hợi. Những tuổi trên đây rất hạp và tốt với tuổi Kỷ Tỵ trong mọi sự làm ăn, buôn bán hay tất cả vấn đề tiền bạc, bạn nên hợp tác hay cộng tác với những tuổi này, cuộc sống dễ tạo được ra tiền bạc và công danh.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Trong việc lựa chọn lương duyên, bạn nên tìm những tuổi hợp và tốt không khắc với tuổi bạn, vì hôn nhơn hạnh phúc là việc quan trong cho cuộc đời. Nếu bạn trong sự kết duyên không trùng hợp về tuổi tác, cuộc đời bạn sẽ đi xuống, không thúc đẩy được sự sống lên cao, làm cho cuộc đời luôn ở tình trạng túng quẫn, thiếu kém luôn. Vậy trong sự kêt duyên bạn nên chọn lựa những tuổi sau đây để xây dựng hôn nhơn và tạo được một cuộc sống khá phong lưu và đầy đủ, đó là những tuổi, có thể làm cho bạn tạo lấy một sự nghiệp mau chóng trong cuộc đời như các tuổi: Kỷ Tỵ đồng một tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Bạn kết duyên với tuổi Kỷ Tỵ. Cuộc đời bạn được sống cao sang, con cái vừa đủ. Bạn kết duyên với tuổi Canh Ngọ. Được sống một cuộc đời sang cả và hạnh phúc hơn. Bạn kết duyên với tuổi Nhâm Thân, Ấ Hợi. Làm cho cuộc sống bạn trở nên giàu sang phú quý. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tý. Cuộc đời bạn được nhiều may mắn và tốt đẹp hơn. Trên đây là những tuổi mà bạn kết duyên rất tốt và hợp với cuộc sống của bạn vậy. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy bạn sẽ chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Bạn không phát triển mạnh mẽ được khả năng nghề nghiệp cũng như về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với tuổi: Giáp Tuất, Mậu Thìn, Đinh Hợi. Ba tuổi nầy bạn kết hôn sẽ thấy chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy cuộc sống của bạn trở nên quá thấp kém, cuộc đời chỉ ở trong vòng túng quẩn, khó thành công trên tất cả mọi mặt trong cuộc đời, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi, Ất Sửu. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, bạn làm ăn sẽ thấy khó khăn, mọi việc đền trở nên rắc rối và việc làm ăn không bao giờ có cơ hội phát triển nổi. Đó là các tuổi khắc với tuổi bạn trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Có những năm mà bạn không nên cưới vợ, luận việc vợ con cũng không thành hay đã thành thì mau bị xa cách đổ vỡ, đó là những năm mà bạn ở vào các tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi, vì những năm này kỵ hiệp hôn, nếu cưới vợ vào những năm mà bạn ở vào số tuổi trên thì có việc buồn bã về sau, hay gãy gánh nửa đường. Sanh vào những tháng này tuổi Kỷ Tỵ có số lưu thê hay đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 12 Âm lịch. Sanh vào những tháng này, số bạn phải gặp nhiều thê thiếp hay phải có nhiều vợ, nhiều cuộc tình duyên danh dở, v.v...

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Kỷ Tỵ, khi kết hôn hay hợp tác làm ăn bạn sẽ bị thất bại hoàn toàn và có thể tuyệt mạng hay sanh ra cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời, vì tuổi Kỷ Tỵ quá xung khắc và không bao giờ có sự trùng hạp với những tuổi này, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dần, Đinh Mão, Bính Dần, Tân Dậu. Những tuổi này rất tương phản và xung khắc với tuổi Kỷ Tỵ, trong việc làm ăn hay kết duyên nên tránh thì tốt. Việc làm ăn khi gặp tuổi kỵ không nên hùn hạp hay cộng tác sẽ có thiệt hại; việc vợ chồng khi gặp tuổi kỵ không nên làm lễ hôn phối linh đình; trong gia đình có tuổi kỵ phải cúng sao giải hạn cho đúng năm, đúng tháng và phải tùy theo sao hạn hằng năm, mà cúng kiến thì được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Sau đây là những nhận xét tuổi Kỷ Tỵ qua những năm khó khăn, làm ăn có nhiều trở ngại, tiền bạc khó khăn, gia đình xào xáo hay cuộc đời thường gặp chuyện không may. Tuổi Kỷ Tỵ phải qua những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào tuổi 24, 26, 28 cho đến 35 tuổi. Tuổi Kỷ Tỵ phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt thời gian này, su đó mới có thể phát triển được sự nghiệp.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Tỵ xuất hạnh làm ăn hay phát triển cơ nghiệp xã giao rất thuận lợi, nếu xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những giờ, ngày và tháng kể trên chắc chắn là bạn không nắm lấy thất bại mà có nhiều thành công hơn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM:

Từ 28 đến 35 tuổi: Năm 28 tuổi, có thành công đôi chút về nghề nghiệp, tiền bạc dễ chịu hơn các năm khác, có thể phát triển được nghề nghiệp và hoàn toàn được sự giúp đỡ của bạn bè. Năm 29 và 30 tuổi, bạn có thể tạo ra rất nhiều tài lộc và phát triển trên sự làm ăn.

Năm 31 và 32 tuổi, hai năm vượt qua khó khăn, thâu đoạt nhiều kết quả vĩ đại trong cuộc đời, nhưng vào năm 32 tuổi kỵ tháng 6 và 8 Âm lịch, có hao tài hay gặp tang môn trong gia đạo. 33 tuổi hoàn thành cơ nghiệp, tuổi Kỷ Tỵ rất tốt đẹp và tròn vẹn trong năm này chỉ có đề phòng vào tháng chạp có đau bịnh hay trong trong gia đạo có ngườu bịnh hoạn. Năm 34 tuổi, nhiều tốt đẹp trong những tháng 4 và 6 Âm lịch, ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 35 tuổi có triển vọng làm được công việc, bạn nên cẩn thận cho lắm về cá nhân và phải nhịn nhục trong gia đạo.

Từ 36 đến 40 tuổi: khoảng thời gian này có nhiều tai biến nhứt vào tuổi 36. Bạn có thê hao hụt về tiền bạc và có thể mang lấy đau bịnh trong năm này. 37 tuổi không đề phòng thì có nhiều thất bại. Năm 38 tuổi, không được hay lắm cho mọi công việc làm ăn, nên cẩn thận trong mọi việc đi xa. Năm 39 và 40 tuổi, có thể tạm thành công về mọi phương diện và lãnh vực cuộc đời nhưng đường tài lộc rất kém.

Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian từ 41 đến 45 tuổi sẽ có nhiều tài lộc, được hưởng thú an nhàn vào những năm này, nhưng nên thận trọng việc gia đạo. Những năm này bạn nên cẩn thận và phải biết số phận, việc làm ăn không nên phát triển mạnh mẽ và việc công danh, nghề nghiệp cũng phải giữ gìn cho lắm.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian từ 46 đến 50 tuổi, tuy sống thiếu thốn về vật cất, nhưng tinh thần hay thường lo nghĩ và có thể làm cho nghề nghiệp lu mờ không hoàn toàn thâu đoạt nhiều thắng lợi. Cuộc sống trở lại bình thường không có gì sôi động đáng nói.


Nguồn http://forum.showbiz.vn/boi-zui-de/8478-1989-ky-ty-nam.html
16/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
17 trong số 34
Đùng roài mỗi bác một kiểu thế này.ai biết được đằng nào mà lần đây huhu :((. em 89 đang yêu 1 cô bé 92.tham khảo có sách biểu được có sách kêu không.  chôt lại em k biết quyết định thế nào
02/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
18 trong số 34
bo tay cho may nguoi nay luon. nguoi nay bao hop nguoi kia bao ko vay thi tuoi nao moi hop day. theo may nguoi nay chac minh khoi lay vo luon qua
07/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
19 trong số 34
Lay 2009 la hop nhat, vo dep xinh tuoi la ngon roi
10/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
20 trong số 34
tuoi tuat rui kaka
21/06/2012 Đăng bởi huynhloc
21 trong số 34
mình sinh năm 89 mà yêu người sinh năm 93 bây giờ mẹ mình cấm không cho yêu vi bảo là mình sẽ chết sớm,mình nghe mà thấy sợ quá, nhưng mình thương cô ấy quá không biết phải làm sao đây?
01/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
22 trong số 34
theo mình tìm hiểu thì tuổi nam kỷ tỵ rất khó chọn vợ. nếu hợp về  cung thì không hợp về mệnh. ví dụ nếu kỷ kỵ về  cung thì hợp với tuổi 92 nhưng về mệnh thì lại quá xung khắc> mộc khắc kim. trong đó kim là kim vàng lại càng khác. tất cả các tuổi 90 91 92 93 đề ko hợp. mình cũng đi xem nhiều rồi, nhưng vừa rồi mình đi xem một nhà ngoại cảm ở ninh binh. và được kết luận như sau: tuổi hợp là 89,95,96. và mình có đọc qua tất cả các phần tra lời và nhận thấy đều chung quan điểm là 95 và 96. hiiiiiiiiiiiii. đang y một em 92 mọi người bảo được. đi sem xong về chán hết cả người.
05/07/2012 Đăng bởi Biển hoàng Hải
23 trong số 34
em á, lấy tuổi nào cũng hợp. Maivang ạ
Đùa vậy thôi mình chép cho bạn cái này bạn xem
Phật Bà Quan Âm độ mạng: Kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sanh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. Sanh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng chết hụt mấy lần, Quý nhân độ mạng có phần khỏi lo. Tuổi này sáng láng thông minh, Thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai. Tiền vận chưa biết nên hư, Hậu vận mới khá của dư có xài. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật Trời hộ độ có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG: T uổi Kỷ Tỵ có nhiều thương đau vào tiền vận và trung vận, cuộc đời luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên vào hậu vận thì cuộc đời mới có thể trở nên an nhàn và sung sướng được. Cuộc đời còn phải chịu đựng nhiều sầu tư lo lắng cho đến tuổi 44 trở đi mới tạo được sự vững vàng và làm ăn mới có cơ hội thuận tiện. Cuộc sống thường bị thiếu kém về vấn đề tiền bạc cũng như có thiếu kém về vấn đề tình cảm, tuy nhiên vào hậu vận thì có phúc đức, làm ăn được phát đạt và có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp. Tuổi Kỷ Tỵ nhiều đau buồn trong cuộc sống vào thời trung vận, nhưng về hậu vận thì an phận. Số hưởng thọ, trung bình khoảng từ 68 đến 76 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ở hiền lành, làm phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, có nhiều sự đau buồn vào lúc tuổi nhỏ, cuộc đời về vấn đề tình duyên có đôi lần thay đổi và nhiều chuyện đau buồn đang giăng mắc trong lòng. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Tỵ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn thay đổi hai lần về vấn đề tình và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy bạn sẽ được hưởng hạnh phúc hoàn toàn, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc qua những trường hợp và tháng sanh của bạn. Vậy bạn nên nhớ lại trường hợp của mình để hiểu biết cuộc đời và yên trí, cho đó là định mệnh vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh không có gì quan trọng, nếu có cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia đạo có nhiều phúc đức, vượt qua được những lúc khó khăn, trung vận có thể sẽ gặp nhiều buồn bã và đau thương, hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề nầy. Tiền bạc dễ chịu, có cơ hội phát triển vào mùa Đông năm 38 tuổi. Trước tuổi đó vấn đề nầy trở nên khó khăn và có nhiều lo lắng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, hợp tác hay cộng tác có tánh cách tiền bạc đều nên giao dịch với những tuổi nầy thì gặp nhiều may mắn, có kết quả tốt đẹp và không bao giờ sợ thất bại, đó là bạn hợp tác với các tuổi: Kỷ Tỵ đồng tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi nầy rất hạp với sự làm ăn của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi có số hạp với số tuổi mình, mới đẩy mạnh cuộc sống lên cao và cuộc đời không bao giờ có những thất bại cho đời mình, chẳng những cuộc sống được hoàn toàn đầy đủ, sung túc mà gia đình lại có hạnh phúc, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, cuộc sống dễ tạo ra tiền bạc, cuộc sống đầy đủ, cuộc đời lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời. Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về vấn đề tiền bạc cũng như trong sự thất bại hay đau buồn. Đó là các tuổi hạp về vấn đề tình duyên lẫn cả tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Vì các tuổi nầy chỉ hợp về vấn đề tình duyên mà không hạp về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên đây nếu bạn kết duyên, cuộc đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ có thể, không tạo được một sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo đảm được cuộc đời như ý muốn, vì những tuổi nầy chẳng những không hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên cũng như về đường tài lộc, đó là bạn kết duyên với những tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi. Những tuổi nầy là những tuổi không hạp về tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc nữa. Những năm nầy số xung kỵ tuổi, nếu kết hôn, bạn có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng triền miên hay có nhiều lo buồn về việc lập gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, có bạn sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: B ạn kết duyên với những tuổi nầy, hay hợp tác làm ăn hay bất cứ công việc nào khác, cuộc đời bạn sẽ có thể lâm vào cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, vì những tuổi nầy là những tuổi đại kỵ và xung khắc, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dậu, Đinh Mão. Gặp tuổi kỵ trong vấn tình duyên thì nên kết hôn âm thầm, không nên làm lễ hôn nhơn ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình con cái nên xem sao hạn của mỗi tuổi hằng năm mà cúng, thì sẽ được giải hạn ngay.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: T uổi Kỷ Tỵ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn gặp nhiều trở ngại, công việc không được tiến triển nhiều và cuộc sống không gặp nhiều may mắn lắm, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm nầy bạn sẽ gặp sự khó khăn trong việc làm ăn.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: T uổi Kỷ Tỵ có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, làm ăn được nhiều phát đạt, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, tiền bạc được nhiều thắng lợi, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Những ngày, giờ và tháng nầy bạn xuất hành sẽ gặp nhiều may mắn không sợ bị thất bại, bất cứ việc gì, vì là những ngày, giờ và tháng đại lợi và những ngày, giờ trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM:
T ừ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, vượng phát về tài lộc và tình cảm, năm nầy có thể làm ăn được, tài lộc khá tốt, công danh sự nghiệp năm nầy có thể tạo được sung sướng suốt đời. 19 tuổi, năm nầy có số hên vào tháng 1, 4 và 7 Âm lịch, ngoài ra những tháng khác trung bình. 20 tuổi, tuổi nầy có kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác làm ăn được. 21 tuổi, đầy đủ mọi việc, mọi công việc đều được may mắn. 22 tuổi, tuổi nầy có thể làm việc gì cũng thắng lợi, có nhiều tài lộc và đầy đủ về mặt tình cảm. 23 tuổi, được may mắn, công việc làm ăn dễ chịu, năm nầy tạo lập sự nghiệp thì sẽ gặp được nhiều sự may và thành công hoàn toàn. 24 tuổi, có tài lộc, tình cảm bình thường, gia đạo yên vui. 25 tuổi, hoàn toàn êm đẹp không có gì quan trọng xảy ra trong suốt cả năm.

T ừ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều êm đẹp trong những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xui xẻo, giữa năm được trung bình. 27 tuổi, năm nầy không được tốt, hãy đề phòng tai nạn hay bịnh tật, kỵ mùa Xuân, đừng nên làm ăn hay xuất phát tiền bạc. 28 tuổi, những tháng 4, 6, 8 và 12 Âm lịch có nhiều xui xẻo, làm ăn không được khá lắm, nên cẩn thận tiền bạc. 29 tuổi, năm nầy khá đầy đủ và có thể làm nên được sự nghiệp, tiền tài được dễ dàng, không có gì khó khăn trong việc làm ăn. Năm 30 tuổi, nên cẩn thận đề phòng bịnh tật, đại kỵ vào những tháng 6 và 8 Âm lịch.

T ừ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, không được tốt, bổn mạng suy yếu, việc làm ăn bị ngừng trệ, tình cảm có nhiều bê bối trong gia đình. 32 tuổi, năm nầy khó khăn không tạo được nhiều cơ hội về tiền bạc cũng như về tình cảm. 33 tuổi, năm tuổi bạn gặp hạn xung, không nên đi xa giao dịch, sẽ có hao tài tốn của. 34 tuổi, năm nầy sẽ gặp may vào tháng 4, những tháng khác bình thường. 35 tuổi, năm nầy việc làm ăn khó khăn. Không nên đi xa vào những tháng 8 và 10, có bịnh nhỏ.

T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, bình thường bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc và tình cảm. 37 tuổi, năm nầy tạo nên điều kiện cho gia đình được vui vẻ thì tốt hơn, đừng nên lo lắng quá độ, tinh thần bất an. 38 tuổi, toàn năm tầm thường, không xảy ra việc gì quan trọng. 39 tuổi, có tài lộc vào tháng 3, những tháng khác không được tốt lắm. 40 tuổi, năm nầy nên cẩn thận việc xe cộ cũng như về mặt tiền bạc. Không có lợi về tài lộc.
co gi chi giao
07/08/2012 Đăng bởi thủyvôpháp
24 trong số 34
Mấy ku cậu ơi cứ kén cá chọn canh như vậy thì ế cả lũ cho xem..yêu nhau quan trọng là phải hợp nhau và biết nhường nhịn,bao dung. Tuổi hợp đấy nhưng cái mồm ko hợp thì sớm muộn cũng choảng nhau thôi!!
30/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
25 trong số 34
tốt nhất bạn nên lấy tuổi sn 85.88.y
06/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
26 trong số 34
ec.......
07/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
27 trong số 34
bạn nên lấy tuổi nào mà có mạng mộc mang hoa mang thủy là lấy nho xem cung hop nua la ok.minh 89 lay chong 83 hai tuoi tuy xung khac nhung cung mang hop chong mang thuy vo mang moc chong cung can vo cung can.hop cung mang tuy xung loi an tieng noi nhung rat yeu thuong nhau.trong cuoc song k co j trong ven minh chi nen co gang song tot va hai ben deu yeu thuong nhau luon hieu nhau la dc roi.chuc ban may man!
04/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
28 trong số 34
toi nam 89 duoc tiep xuc 91.92.93. toi thich va yeu91 nguoi nay tinh hien diu de tha thu cho toi. khong thich 92.93 ho qua lam truyen va manh me hon toi.hoan canh dung nhu ban gi tren kia noi nen yeu 91. ve cong danh hay tien bac thi toi khong noi truoc duoc.
30/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
29 trong số 34
Chân thành mà nói! Rút ra từ kinh nghiệm bản thân chứ ko phải bà già mình đi xem. Nam 89 thì xin chia buồn vs các bạn có ng yêu 92 , 93. Mình 89 ,Ng y mình 93 , nói chung 2 đứa khá hoàn hảo, gia đình khá giả, yêu nhau 6 năm rồi, nhưng choảng nhau liên tục. Nói chuyện 1 lúc lâu, y như rằng là có chuyện. Và giờ mình quyết định dứt khoát rồi. Như bác ở trên nói ý. 91 là hợp nhất, rất có lý đấy.
03/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
30 trong số 34
Theo mình thì nam 1989 hợp nữ 1991 khong tin ban cứ kiếm thử 1 nguoi nc . Tự nhiên có nhiều chuyện nói. Ngoài ra Mộc hợp với Thủy (1996). Tìm 2 nữ 91 vs 96 thôi :D
14/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
31 trong số 34
Trời mình nữ tuổi 1992  thế này thì mình biết lấy tuổi nào cho hợp đây. chỗ thì bảo 89 hợp chỗ bảo khắc là sao bó tay luôn rùi. ế sắc mất.
23/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
32 trong số 34
mình là nữ 92 bạn trai mình nam 89 sao coi tuổi bạn trai thì kêu láy nhâm thân hợp mà có người lại bảo k hợp xung nhau . sách nói này sách nói nọ , tóm lại mình muốn bít láy nhau dược k ,
03/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
33 trong số 34
Cứ xem đi rồi... lấy chó.
Ta hợp vs người ta yêu, người bên ta, chia sẻ cùng ta vui buồn.
07/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
34 trong số 34
minh cung dang co nang sn 1992 ma nang ta cu noi ko hop tuoi hoai ak kho that, 89 duoi mau 92 tui thay dung tui cung dang bi nek,
12/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
nữ 85 nam 86 lấy nhau có hợp không
nữ tuổi tân mùi(1991) có hợp với nam tuổi kỷ tỵ(1989) ko?
tuổi canh ngọ có hợp với tuổi mậu thìn không
Giáo dục giới tính cho con từ tuổi nào là hợp lý nhất
tuổi hợi hợp tuổi nào ???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp