Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nếu nhà tư bản trả công đúng giá trị sức lao động của người công nhân thì có bóc lột giá trị thặng dư hay không? Vì sao?
Pháp luật 20/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
không, bởi khi đó không tồn tại giá trị thặng dư và đồng nghĩa nhà tư bản thua lỗ, nên không tồn tại nhà tư bản như thế.
20/06/2011 Đăng bởi cotich
2 trong số 4
vẫn có giá trị thặng dư mà
có 2 loại:
tienf công danh nghĩa:là số tienf  mà công nhân nhận được do bán sức lao đọng của mình cho nhà tư bản,là giá cả của hàng hóa sức lao dộng
tienf công thực tế:là tien công được biểu hiện  ở số lượng và chất lượng những tư liệu sinh hoạt mà công nhân có thể mua được bằng tiền công danh nghĩa
24/06/2011 Đăng bởi út.k xinh n mà hay cười.hihii
3 trong số 4
Đã là tư bản tức là không có chuyện trả công đúng mức
17/10/2011 Đăng bởi Nguyễn Quan Tâm
4 trong số 4
Để trả lời vấn đề này, xin lưu ý một vài vấn đề chủ yếu sau.

Thứ nhất, lương, hay tiền công, là phần tư bản mà nhà tư bản bỏ ra ngay từ đầu để mua sức lao động của công nhân. Nếu như nhà tư bản muốn chia đều lợi nhuận với công nhân, thì lương phải trả sau.
Tui đã đọc, và có một bài của chú Khủng đã chỉ ra cách tính tiền công là như thế nào, đại ý, chú Khủng nói rằng tiền lương về cơ bản được tính bằng tổng giá trị để tái sản xuất ra sức lao động của người bán sức lao động, không phải là tính bằng số giá trị mà người lao động đấy đã làm ra trong quá trình sản xuất. Chênh lệch giá trị giữa 2 cái này, tức chênh lệch giữa giá trị bỏ ra để mua sức lao động, với giá trị thu về khi tiêu dùng sức lao động, được biểu hiện ra thành lợi nhuận, và rơi vào túi nhà tư bản. Và người ta nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, vì khi nhà tiêu dùng nó, bao giờ nó cũng mang lại giá trị lớn hơn giá trị bỏ ra ban đầu.

Nếu như bây giờ, nhà tư bản trả tiền lương tương xứng với những gì lao động của công nhân bỏ ra, thì thoạt nhìn, có vẻ như đã không còn bóc lột. Nhưng nếu xem xét kĩ, thì trên thực tế, muốn cho không ai bị bóc lột ai, thực chất phải đi từ việc có còn ai sở hữu TLSX và còn ai không có chút TLSX nào hay không. Nếu như nhà tư bản và công nhân cùng hưởng tương xứng những gì họ làm ra, thì tức là họ buộc phải cùng là những người chủ của sản xuất, chứ chẳng còn ai là người làm thuê nữa, và cũng vì vậy, chẳng còn ai là chủ hay tớ nữa, có vậy họ mới xác nhận được đúng đắn vai trò và giá trị của mình trong hoạt động sản xuất. Vậy thì việc tư hữu TLSX của nhà tư bản mất ý nghĩa, và điều đó là không tưởng.

Có thể nói, thực chất của việc trả công đúng với sức lao động chỉ là hệ quả, là phần ngọn, và là trường hợp lí tưởng nếu quy chiếu theo hệ tư tưởng tư sản hoặc tư tưởng cải lương, không xảy ra trên thực tế. Gốc rễ của vấn đề ở đây vẫn là sở hữu về TLSX, và muốn có được cái kết quả là không ai bóc lột ai, thì phải công hữu về TLSX, chứ không phải là trả lương tương xứng với lao động. Lưu ý một chút ở đây nhé, nếu vẫn còn trả lương, tức vẫn còn tiền tệ và sự tư hữu, kinh tế của "chủ" và "tớ" vẫn còn độc lập với nhau, như vậy mầm mống của sự tư hữu chưa bị thủ tiêu, và như vậy công hữu chỉ là hình thức, hoặc một sự lừa bịp.


Một nguời thông minh,tạo ra nhà máy,xí nghiệp để cho những người khác tới làm việc,thì việc người đó hưởng phần lợi nhiều hơn là đúng.

Một người thông minh hiển nhiên sẽ hỏi, vậy người thông minh kia đã kiếm ở đâu ra nhà máy, xí nghiệp, vốn, ... để mà được hưởng phần lợi nhiều hơn :).
Thực chất, nhà máy, xí nghiệp, tiền vốn, nguyên liệu, ... là tư bản, và tư bản này có được nhờ sự bóc lột lâu dài của toàn thể tư sản đối với toàn thể vô sản.
Như vậy, công bằng ở đây thực ra chỉ đúng với thời đại tư bản chủ nghĩa.

Với những người bình thuờng thì họ không thể tìm ra cách nào để tự kinh doanh mà chỉ có thể đi làm thuê,nên nếu không có những người thông minh kinh doanh hiệu quả,lập nhà máy thì sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Cái này là học thuyết 1 người thiên tài có thể nuôi được 1000 người bình thường,hay 10000 người của Hàn Quốc thì phải!!

Cũng với lập luận như trên, thực tế, ở đây không phải là 1 người nuôi 1000 người, hay 10000 người, mà là 1001 người và 10001 người đó đang liên kết để nuôi lẫn nhau. Chẳng qua chỉ là việc tổ chức, phân phối để mỗi người làm một việc đúng với năng lực của mình, sao cho toàn thể tập thể lao động đạt năng suất cao nhất mà thôi. Như vậy, mâu thuẫn về nhận thức đã xảy ra ở đây, một bên là về tư tưởng của chủ nghĩa tập thể, coi cá nhân ưu tú cũng là một bộ phận của tập thể, và nếu thiếu đi tập thể 1000 người kém hơn ấy, thì cá nhân ưu tú cũng chả làm được gì, còn một bên là quan điểm chủ nghĩa cá nhân, tuyệt đối hóa toàn bộ công trạng cho cá nhân ưu tú, và công sức của các thành viên khác trở thành con số 0 to tướng :).
01/02/2012 Đăng bởi Vũ Thành Trung
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao hàng hóa lại có 2 thuộc tính?
Tiền
Việc phát hành tiền với mệnh giá lớn có làm giảm giá trị đồng tiền hay không?
tai sao hàng hoá lại có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị? chúng được tạo ra như thế nào?
cho minh hỏi khi viết nhầm hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra thì làm sao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp