Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có thể giải thích cụ thể về nghị định, nghị quyết, thông tư là gì? Và ai được ban hành dưới những hình thức này?
( tìm trên google lan man quá mong được giải đáp hoặc có thể chỉ cho em đọc thêm bộ luật nào hay quyển sách nào để hiểu thêm về điều đó không ak?)
Xã hội | Pháp luật | Thi cử 19/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Chào bạn.
Nghị định, thông tư, nghị quyết của Quốc hội, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao... là những văn bản quy phạm pháp luật.
- Khoản 1, điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội".
- Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:
1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
2. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
4. Nghị định của Chính phủ.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì tìm đọc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 và tìm hiểu thêm một số thông tư, nghị định, nghị quyết cụ thể tại các nhà sách có in và bán các văn bản này.

Thân ái!
Công ty luật Trường Hải
Địa chỉ: Số 26 Trần Đăng Ninh, Hà Nội
Website: luattruonghai.com.vn
20/12/2010 Đăng bởi Công ty Luật Trường Hải
2 trong số 2
trả lời như công ti luật trương hải thì những người muốn tìm hiểu vấn đề này thật nên đi hỏi đầu gối cho xong
25/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
gấp giup mình nha
Một nghị lưc phi thường !
Mua thiết bị hội nghị truyền hình có phải mua ở trang web www.kedacom.org không?
mình có hy vọng không?vì cô ấy đã đề nghị mình làm anh trai of cô ấy
giải giúp mình hệ này với: Căn x+ căn (2-y)=căn 2 Và căn y+ căn (2-x)=căn 2
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp