Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mọi người ơi chuyển 0.9 từ hệ thập phân sang nhị phân được mấy nhỉ . bác nào chỉ hộ em với
Gia đình | Điền kinh 20/02/2011 Đăng bởi Chạy Theo Xe Rác_Tìm_Xac_Em_Yêu
Câu trả lời
1 trong số 6
hệ thập phân gồm các số 0-> 9.
không có chấm phẩy.
không chuyển được
20/02/2011 Đăng bởi muangau
2 trong số 6
0.9 = 9/10 = 1001/ 1010
20/02/2011 Đăng bởi Minh Triết
3 trong số 6
Chuyển đổi phần dư số thập phân sang số nhị phân theo các nguyên tắc sau:
1. Nhân đôi liên tục phần dư (khác với chuyển đổi phần nguyên là chia đôi).
2. Ghi kết quả nguyên theo thứ tự từ trái sang phải (khác với chuyền phần nguyên là ghi ngược).
3. Dừng lại khi phần dư bằng 0 hoặc đạt được sai số cho phép.

Như vậy số 0,9 chuyển sang nhị phân sẽ là số: 0,1110011(0011)

Cách làm cụ thể như sau (với N là số nhị phân thu được):
Đầu tiên viết số 0 vào kết quả cần chuyển đổi, ta có N = 0,
Lấy 0,9 x 2 = 1,8 được phần nguyên là 1 viết tiếp vào kết quả N = 0,1 và phần dư 0,8
Lấy 0,8 x 2 = 1,6 được phần nguyên là 1 viết tiếp vào kết quả N = 0,11 và phần dư 0,6
Lấy 0,6 x 2 = 1,2 được phần nguyên là 1 viết tiếp vào kết quả N = 0,111 và phần dư 0,2
Lấy 0,2 x 2 = 0,4 được phần nguyên là 0 viết tiếp vào kết quả N = 0,1110 và phần dư 0,4
Lấy 0,4 x 2 = 0,8 được phần nguyên là 0 viết tiếp vào kết quả N = 0,11100 và phần dư 0,8
Lấy 0,8 x 2 = 1,6 được phần nguyên là 1 viết tiếp vào kết quả N = 0,111001 và phần dư 0,6
Lấy 0,6 x 2 = 1,2 được phần nguyên là 1 viết tiếp vào kết quả N = 0,1110011 và phần dư 0,2
.....................................................................................................................................
Bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào cảm thấy sai số nằm trong giới hạn cho phép vì ở đây không bao giờ thu được kết quả phép nhân số dư bằng 0.
20/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
4 trong số 6
bạn cứ lấy 0,9 nhân với 2. ghi phần nguyên vào kết quả và lấy tiếp tục phần dư nhân với 2. cứ làm như vậy cho đến khi phần dư bằng 0 là kết thúc.
trong một vài trường hợp khi chuyển sang nhị phân sẽ là một số vô hạn tuần hoàn hoặc vô hạn không tuần hoàn.
trong trường hợp này là một số vô hạn tuần hoàn.
tham khảo ở đây : http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_ph%C3%A2n
06/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
0.9*2=1.8
0.8*2=1.6
0.6*2=1.2
0.2*2=0.4
0.4*2=0.8
0.8*2=1.6
0.6*2=1.2
0.2*2=.0.4
0.4*2=0.8
.....
kết qua la :0.1110011001100.....
09/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
0.9 sang hệ nhị phân bạn đổi như sau:
0.9*2=1.8 phần nguyên là 1=> lấy 1
0.8*2=1.6=>                             lấy 1
0.6*2=1.2=>                             lấy 1
0.2*2=0.4=>                              lấy 0
0.4*2=0.8=>                              lấy 0
tới đây ta thấy lặp lại 0.8 ở trên,vô hạn tuần hoàn
vậy kết quả là 11100.............
20/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách đổi số thập phân sang hệ hexa?
có ai đổi đc số này sang nhị phân ko??
Mã nhị phân là gì ?
viết ct c++:nhập vào 2 phân số,mỗi phân số gồm tử và mẫu.tính tổng tích phân số rồi xuất kết quả dạng số thập phân.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp