Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hoc ban ve ki tkuat lam j,co nkug khoi hjk hoc nao,phep chieu vuong goc la j- dug de lam j,hinh cat la j- cko bjt caj j
mon cong nghe 8, tra lọ giup minh nkak nak
Xã hội | Thi cử | Internet | Ngoại ngữ | Âm nhạc 22/10/2011 Đăng bởi minh chau
Câu trả lời
1 trong số 1
-hoc ban ve ki thuat de ung dung vao san xuat, doi song va tao dieu kien hoc tot cac mon khoa hoc ki thuat khac
-cac khoi hinh hoc thuong dung:---khoi da dien
                                                +hinh hop chu nhat
                                                +hinh lang tru deu
                                                +hinh chop deu
                                            ---khoi tron xoay
                                                +hinh tru
                                                +hinh non
                                                +hinh cau
-phep chieu vuong goc la cac tia chieu vuong goc la cac tia chieu vuong goc voi mat phang chieu, dung de ve cac hinh chieu vuong goc
-hinh cat la hinh bieu dien vat the o sau mat phang cat, cho biet ro hon cau tao ben trong cua vat the
22/10/2011 Đăng bởi angelsmall223
Bạn cũng có thể quan tâm
Ae oi! Thag trug quoc ban nhj? Nge don n0 dag tap tran dax.ai bjt j ko
lam` j nguoi khac dung. den long` tu trong cua? minh`. nguoi` do la ban hoc cung lop
nê'u pan la CHU TICH NUOC pan se lam j cho đâ't nc?
Nam nay mh 12 oy ma chua biet chon nghe j het, moj ng tu van cho mh voj !!!
nen tang j cho Me trong ngay 8/3. ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp