Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1/. Nguyên giá tài sản cố định là gì?
Kế toán 29/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
nguyen gia la gia tri ban dau cua TSCD khi nhap ve(neu co them chi phi gi do thi cong ca vao nua)
29/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 2
(1) Mua ngoài => sử dụng
Nguyên giá = Giá mua HĐ (A) + CP PS (B) + Thuế mua không được khấu hoàn (C) - Các khoản giảm trừ khi mua (D)

Trong đó:
(A): Giá ghi trên hoá đơn có thuế hoặc không có thuế GTGT, có thuế TTĐB (Nếu có).
(B): Các CP liên quan đến TSCĐ được huấn hoá chi trước khi tài sản đưa vào sử dụng, các chi phí mua TSCĐ (bốc xếp, dỡ).
+ CP vận chuyển có hoạc không có VAT.
+ Các CP kho bãi trung gian.
+ Các dịch vụ thanh toán Ngân Hàng nếu có.
+ Các chi phí bảo hiểm.
+ Các chi phí chuyển quyền sở hữu nếu có.
+ CP chạy thử, giao nhận khi chuyển chủ.
+ Các chi phí về thuế, phí, lệ phí, phí giao nhận TSCĐ .
+ CP lãi vay phát sinh trước khi chuyển chủ được huấn hoá.
(C): Các loại thuế nằm ngoài (A) bao gồm:
+ VAT trực tiếp của TSCĐ nhập khẩu
+  Thuế TTĐB của TSCĐ nhập khẩu.
+ Thuế NK (tính theo giá CIF và thuế suất)
(D): Phát sinh khi được chiết khấu TM, giám giá TSCĐ nhập mua.
Chú ý: Chiết khấu thanh toán khi mua TSCĐ ghi thu tài chính Nếu mua TSCĐ trả góp thì phần lãi không được tính vào giá nhập TSCĐ mà được ghi vào chi phí tài chính qua phân bổ.
(2)  Nếu mua đưa vào lắp đặt chạy thử thì Nguyên giá như trên cộng thêm chi phí lắp đặt, chạy thử, chi phí bàn giao đưa TB vào sử dụng.
(3) NG TSCĐ tự chế = Giá thành SX + CP giao nhận
(4) NG TSCĐ nhận vốn = Giá trị hợp lý + các chi phí giao nhận
(5) NG TSCĐ nhận viện trợ, biếu tặng = giá trị hợp lý + chi phí giao nhận
(6) NG TSCĐ sau đánh giá lại = Giá trị ban đầu + phần chênh lệch đánh giá
(7) NG TSCĐ sau cải tạo nâng cấp = NG cũ + CP cải tạo nâng cấp + CP khác
29/03/2011 Đăng bởi ThanhNam
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là hao mòn tài sản cố định?
Theo các bạn, tiền là tài sản "có" hay tài sản "nợ" của NHNN???????
Làm thế nào để xử lý sự cố truyền thông??
Bạn sẽ như thế nào?
giá vốn hàng bán có bao gồm khấu hao không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp