Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
khi nào dùng be và khi nào sử dụng being trong tiếng anh
Ngoại ngữ 14/08/2011 Đăng bởi Chelsea FC
Câu trả lời
1 trong số 2
đó là cấu trúc
bạn cần nói rõ hơn
các chuyên ja ta sẽ chỉ cho;)
14/08/2011 Đăng bởi White Rose
2 trong số 2
TO BE gồm có các dạng: hiện tại, am/is/are, quá khứ was/were, quá khứ phân từ been
trong câu, TO BE giữ nguyên là be khi nó đứng sau các động từ khiếm khuyết như can, may, will... hoặc sau các động từ bắt buộc theo sau phải là động từ nguyên mẫu inf hoặc to inf
being được sử dụng cho trường hợp thể bị động ở các thì tiếp diễn
19/08/2011 Đăng bởi Nana
Bạn cũng có thể quan tâm
Trong Tiếng Anh, khi nào dùng What are there, khi nào dùng What are those ?
TIẾNG ANH 11 GIẢI HỘ EM VỚI
nói câu sau bằng tiếng anh như nào?
anh văn
Cùng học tiếng anh bạn nhé !
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp