Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách vẽ đề 1 - bài thực hành số 2 (công nghệ 11)
mọi người vẽ giúp mình với
Khoa học và Giáo dục 05/09/2011 Đăng bởi Luôn Mơ Ước
Câu trả lời
1 trong số 2
la ve ai gi
13/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
vẽ gá nặt nghiêng
07/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
công nghệ 11
Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’. Hãy vẽ một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.
Vì sao ở Peru lại có những hình vẽ mà trên máy bay mới thấy?
phần mềm vẽ kỹ thuật nào tốt nhất ?
Cho tam giác ABC nhọn, gọi H là trực tâm cùa tam giác. K là chân đường cao vẽ từ A. Chứng minh KH.KA < BC^2 : 4
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp