Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai thi ioe lop 7 giup voi: vong 17 bai 4: That was the first time I had seen the __________( dien 9 tu)
cau nua: Brushing your teeth regularly is very _______(9 tu)
cau nua:They _______ home in the evening( 7 tu)
cau nua: We will show you ______ the city( 6 tu)
cau nua: Her ________ is green with white flowers on it( 8 tu)
cau nua: Their family _____ s small room near the factory( 6 tu)
minh cam on
Ngoại ngữ 01/01/2013 Đăng bởi swimmisse
Câu trả lời
1 trong số 5
Brushing your teeth regularly is very important
We will show you around the city
04/01/2013 Đăng bởi Hades Hadesviet
2 trong số 5
1. That was the first time I had seen the president.
2. Brushing your teeth regularly is very important.
3. They arrived home in the evening.
4. We will show you the around the city.
5. Her cardigan is green with white flowers on it.
6. Their family rented a small room near the factory.
23/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
1.president
2.important
3.arrived
4.around
5.cardigan
6.rented
21/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
Have you ever been to this _ _ _ _ _ _ _ before ?
Giúp mình với Thanks nhìu !
01/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Have you been to this gallery before  ?
04/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Dat cau hoi cho tu gach chan: My mother does the housework every day (tu gach chan la My mother)
co the mua giong TU DINH HUONG o viet nam cho nao vay
dat cau hoi cho cau sau: she talked to him yesterday. Tu yesterday bi gach chan
cau hoi nay co the mo 1 thoi gian dai
dat cau voi tu "remaining"???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp