Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho tam giác ABC cân tại A . Có AB=17 ; BC=16 .Độ dài chiều cao xuất phát từ C của tam giác ABC là ?
Ngôn ngữ lập trình | Thi cử 15/11/2010 Đăng bởi toanvip
Câu trả lời
1 trong số 4
toán lớp mấy nhỉ có thể tính cos của A rồi rồi cai tam giac vuong có chứa AC đó có 1 goc vuog tu cos voi cac du lieu con lai se tim ra cac cạnh
15/11/2010 Đăng bởi EchOp
2 trong số 4
Mình tiện đang vẽ trong AutoCAD nên mình vẽ luôn và thật thú vị. Độ dài chiều cao xuất phát từ C của tam giác ABC (kéo dài) là chính bằng 2 lần chiều cao AH của tam giác ABC
15/11/2010 Đăng bởi ngaoop
3 trong số 4
Tam giác cân ABC, có AB=17, AC=17, BC=16
Gọi đường cao xuất phát từ điểm C là CD ta có các phương trình :
AD.AD+CD.CD=AC.AC=17.17 (1)
CD.CD+DB.DB=BC.BC=16.16 (2)
AD+DB=AB=17 (3)

(1)-(2) = AD.AD-DB.DB=17.17-16.16
<=> (AD-DB).(AD+DB)=33
<=>(AD-DB).17=33
<=>AD-DB=33:17=1.94 (4)

(3)+(4)<=> AD+DB+AD-DB=17+1.94
<=>2AD=18.94 =>AD=9.47
chiều cao CD xuất phát từ điểm C có độ dài
CD.CD=AC.AC-AD.AD=17.17-9.47.9.47=378.68

=>CD=14.12
15/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Mình nghĩ là cần xem lại câu hỏi....??
" Độ dài chiều cao của tam giác..." tại sao lại không là " Độ dài đường cao xuất phát từ C của tam giác ABC..." hìhì.
16/11/2010 Đăng bởi Jerry Gold
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho tam giác ABC cân tại A . Có AB=17 ; BC=16 .Độ dài chiều cao xuất phát từ C của tam giác ABC là ?
cho tam giac ABC,Â=90 độ, AB=18cm,AC=24cm.Kẻ phãn giác BD của góc ABC (D thuộc AC).Tính độ dài BC,AD,Dc
trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. C/m:
Cho tam giác ABC, AB = 7cm, AC= 2cm, BC = x cm. Biết x là một số nguyên chia hết cho 3, vậy x bằng
tam giac ABC vuong tai A,duong cao AH co AH=3;HB=2.Tinh HC,AB,AC
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp