Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hoạt động lời nói là gì?ví dụ.đặc điểm của hoạt động lời nói?
Thi cử | Ngoại ngữ 09/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
dac diem cua loi noi la mot su lua chon o ben ngoai
10/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
hoạt động lời nói là là hoạt động cá nhân được hình thành trên đời sống cá nhân trong đó cá nhân sử dụng tiếp nhận ngôn ngữ của cộng đồng, của dân tộc trong quá trình nhận thức, giao tiếp để tiếp nhận và lĩnh hội nền văn hóa lịch sử- xã hội để hình thành và phát triển nhân cách con người. hoạt động lời nói gồm 3 thành phần: nói, viết, và ngôn ngữ cơ thể
08/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao con người phải hoạt động thường xuyên?
Tại sao phải phát huy tính sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình?
Khi nào thì nên đung chuỗii tạo từ lớp string và stringbuilder ??
Máy tính đa nhân hoạt động như thế nào
Thời điểm hoạt động kinh doanh tính từ khi nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp