Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
what does reunion mean?
Nghệ thuật | Xã hội 04/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Are generally happy about the reunion with his family or his homeland after an absence of such a special occasion ............
04/02/2011 Đăng bởi Mr.Mater
2 trong số 3
Reunion means people living apart have a meeting altogether.
04/02/2011 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
3 trong số 3
That is both reunited reunited in one place
12/03/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
Bạn cũng có thể quan tâm
What does "It's lucky it's dark" mean?
Engineering-Pool, what does it mean?
"straw that breaks the camel's back" what does this proverbial mean?
what does ru yi mean ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp