Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim max cua bieu thuc A= x(x^2+y)+y(y^2+x) biet x+y=201 ?
hic bài trước post nhầm đề bây giờ post lại
Khoa học & Toán học 07/06/2012 Đăng bởi OngVuaConNTC
Câu trả lời
1 trong số 4
A = x^3 + y^3 + 2xy = (x+y)^3 - 3xy(x+y) + 2xy
<=> A = 201^3 - 3.201.xy + 2xy
<=> A = 201^3 - 601xy
Ta có ( x-y)^2 >= 0
<=> x^2 - 2xy + y^2 >= 0
<=> x^2 + 2xy + y^2 >= 4xy
<=> (x+y)^2 >= 4xy
<=> 201^2 / 4 >= xy
=> A >= 201^3 - 601. (201^2) /4
Dấu bằng xảy ra <=> x = y = 201/2
Bạn tính cụ thể giá trị của A nhé !
07/06/2012 Đăng bởi khactu_96
2 trong số 4
K biết bạn học lớp mấy? Nếu học 12 có thể dùng bảng biến thiên sẽ đơn giản và trực quan hơn rất nhiều.
07/06/2012 Đăng bởi Khiêm
3 trong số 4
Bạn tìm ở đây nhé . trang của thầy mình đấy
07/06/2012 Đăng bởi nguyễn dung
4 trong số 4
ta có : A= x^3 + y^3 +2xy
            = (x+y)(x^2 + y^2 +xy) + 2xy
            = (x+y) [ (x +y) ^2 - xy ] + 2xy
            = (x+y)^3  + (x+y)(-xy) + 2xy
mà : 2xy <= 2 * (x+y)^2/4 = (x+y)^2 /2
      xy  <= (x+y)^2 /2
<=> -xy >= - (x+y)^2 /2
dấu "=" xảy ra khi x=y= 201/2
A = (x+y) ^3 + (x+y).[- (x+y)^2 /2] + (x+y)^2/2
   =  201^3    + 201 . [ -(201)^2 /2 ] + 201^2 /2= 4080501
07/06/2012 Đăng bởi bé Mộc
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm max, min A= (x-y)(1-xy)/(1+x^2)(1+y^2)
giai hpt:
Giải HPT: x^2-xy+y^2=1 và 2x^2-3xy+4y^2=3 Giải thích cụ thể
Tìm giá trị lớn nhất của: A= x/ (x+2010)^2 (với x>0)
cho pt:(4x-50)/(x-1)=y tim ham so nguoc giup m vs!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp