Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bê tông mac200 có bao nhiêu mét khối đá 1x2? bao nhiêu mét khối cát xây? bao nhiêu kg xi măng?
Mua sắm 06/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
1m3 bê tông mac 200 gồm:
CT1 khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm: 350,55kg xi măng + 0,481m3 cát + 0,9m3 đá + 185 lít nước sạch.
CT2 bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn: 278kg xi măng + 0.86m3 đá dăm + 0,483m3 cát + 185 lít nước sạch.
06/05/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 7
X= 280 kG
C= 598 Kg
Đ= 1040 kG
N= 182 L
Phụ gia dẻo hóa (Tùy yêu cầu thi công và khoảng cách vận chuyển dùng 0.3 - 0.6% khối lượng xi măng)
Để đổi ra mét khối.
X=280/3150 = 0.08
C= 915/2630 = 0.344
Đ= 1040/2730 = 0.38
N= 182/1000 = 0.18
Tổng nhé: 0.08 + 0.344 + 0.38 + 0.18 = 1
13/05/2011 Đăng bởi Hào
3 trong số 7
max 200 cần :
đá 1-2 = 1 m3 = 2.400 kg
ciment p 300 =  0,2 m3 = 300 kg.
cat modul 1.-1.5 =  0,2m3 = 250 kg.
nước : 200 kg = 200 lit=0,2 m3
total : 1,6 m3 vật tư các loại nhưng chỉ có 1 m3 bê tông . nặng 3150 kg .

bởi vì : 1m3 đá 1x2 là khối đá có các hạt đá liên kết rời nhau có khoảng hổng , cát+Ciment đã trộn nước chỉ vừa đủ tham gia vào làm kín các kẽ hổng của khối đá 1x2 , khi đông cứng tạo thành khối bê tông mà đá 1x2 cũng chiếm 1 khối hở. nên nếu 1 m3 bê tông mà chỉ có 1/2 khối đá là không đúng , đá có trọng lượng là 3000 kg / m3 . nên khi đã hổng như khối đá 1 x2 thì 1 m3 đá 1x2 đó sẽ là 2,4 tấn.
08/06/2011 Đăng bởi tragiang
4 trong số 7
trung bình 1m3 nặng 2 tấn 4. có bạn bảo 3tấn mốt. tôi không hiểu lắm
12/11/2011 Đăng bởi trungvic
5 trong số 7
đây là bảng số liệu mình lấy từ trung tâm đo lường phía nam nè" kết quả an tâm đi, theo quy trình quy phạm cả đấy. không sai được đâu"

4.1. CÊp phèi cho 1m3 bª t«ng (Theo cÊp phèi sè 1054A/12/ LAS - XD55  ngµy 26/12/2007) cña ®¬n vÞ: Trung t©m cÇu ®­êng PhÝa Nam)
Xi măng Holcim: 287 Kg đá 1x2: 1175 Kg
Cát: 762 Kg Nước: 185 Lít
12/11/2011 Đăng bởi trungvic
6 trong số 7
 XM PC30 ĐÁ 1x2
 MÁC 200  
• XM 405 kg
• Cát 0,444m3
• Đá 0,865 m3
• Nước 185 lít
11/05/2013 Đăng bởi Trần Toàn
7 trong số 7
ban Hao tra loi nhu vay lieu da xem ky chua?
ko the lay the tich cua cac loai VL cong voi nhau dc vi.
vat lieu da cat ban dubg de tron vua betong ko phai la mot khoi dac
0.18 m3 nuoc khi tron voi 0.08m3 xi mang khong the ra 0.26m3 vua duoc
05/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cao 1m55 chân dài bao nhiêu là dài
tốc độ di chuyển của rùa là bao nhiêu?
Con người có thể cao bao nhiêu
độ ẩm không khí là 80% bằng bao nhiêu gam trên cm3
husky con có giá khoảng bao nhiêu ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp