Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có bao nhiêu số nguyên tố có dạng 13a?
có bao nhiêu số nguyên tố có dạng 13a? (13a có dấu gạch trên đầu)
Khoa học & Toán học 01/01/2012 Đăng bởi City Hunter
Câu trả lời
1 trong số 4
nếu là số có gạch trên đâu thì hiêu là số có có 3 chữ số, hai số đầu là 13,  vậy là có 10 số từ 130 đến 139
01/01/2012 Đăng bởi Thể
2 trong số 4
@ Thể: Hiểu đúng mà trả lời sai! Số nguyên tố là số chỉ có 2 ước dương (ước là những số mà nó chia hết) là 1 và chính nó. Vì thế ngoại trừ 2, tất cả các số nguyên tố khác đều là số lẻ.
01/01/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
3 trong số 4
viết hết ra xog loại trừ thôi bạn
+)ta bỏ các số chẵn:
130, 132; 134; 136; 138
+) bỏ các số có tổng chia hết cho 3; 9:
132; 135; 138
+) bỏ các số chia hết cho 5: 130 và 135
vậy còn các số: 131; 133; 137 có thể là số nguyên tố
xog giờ ktra lại = thuật toán:
nếu x là số nguyên tố thì nó không chia hết cho số từ nhiên nào từ 1 đến căn x
phải thử thôi. có 3 số thui mừ. ráng chút ha.
02/01/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
4 trong số 4
@ luudinhtuan.nx: Từ 2 chứ bạn vì số nào mà chẳng chia hết cho 1?
04/01/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
Bạn cũng có thể quan tâm
Có tất cả bao nhiêu cách viết số 32 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố ?
đất hiếm gồm những nguyên tố gì
Tại sao số 2 lại là số nguyên tố ?
Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số và tìm k để 3.k là số nguyên tố
Chứng minh abcabc chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp