Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm sao để xóa bỏ thông tin, xóa danh sách bạn bè trong facebook?
Internet | Máy tính và Internet 22/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
- Xóa bỏ thông tin:
1. Tìm mục “Thiết Lập” trên góc Facebook, tiếp tục chọn “Quyền Riêng Tư”.
2. Chọn “Tìm Kiếm” chọn danh sách những người có thể tìm thấy bạn trên Facebook. Như Mọi Người hay Bạn bè …
3. Chỉnh sửa mục “Nội Dung Kết Quả Tìm Kiếm” check vào ô mà bạn muốn thông tin của mình hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Facebook.
4.Sau đó “Lưu Thay Đổi”.
- Xóa bỏ bạn bè:
Vào phần Tài Khoản->Chỉnh sửa thông tin bạn bè-> Phần danh sách có "Bạn bè", bấm vào đấy, mỗi bạn bè có một dấu X, bấm vào đấy rồi OK là xong.
23/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 5
lam sao để xóa hội nhóm ở chỗ bạn bè
21/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
chỉnh sửa danh sách ban be
21/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
xoa hoi nhom
21/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
làm thế nào để xóa bỏ hội nhóm
21/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Bỏ lựa chọn Yes No khi xóa nội dung trong bảng của Word
Muốn xóa bỏ Chủ nghĩa tư bản thì cần xóa bỏ cái gì? Tại sao?
Hỏi về facebook
Nếu Facebook bị xóa bỏ, bạn sẽ sử dụng mạng xã hội nào ?
lỡ xóa ảnh trên Facebook
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp