Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phản ứng hóa học đạt trạng thái cân bằng khi nào??
Hóa học | Khoa học tự nhiên 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Trong hệ thuận nghịch, khi tốc độ phản ứng thuận (vt) bằng tốc độ phản ứng nghịch (vn) thì hệ đạt tới trạng thái cân bằng. Nghĩa là trong hệ, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra nhưng nồng độ các chất trong hệ thống không thay đổi. Ta nói hệ ở trạng thái cân bằng động.

- Trạng thái cân bằng hoá học này sẽ bị phá vỡ khi thay đổi các điều kiện bên ngoài như nồng độ, nhiệt độ, áp suất (đối với phản ứng của chất khí).
23/04/2010 Đăng bởi QA.hungbeo
Bạn cũng có thể quan tâm
Giúp em cân bằng phương trình phản ứng oxy hóa
Tại sao phản ứng tổng hợp cần nhiệt độ cao?
Hóa học - Chương Tốc độ phản ứng !
Hóa 8-Lập phương trình cho các phản ứng, sau đó cân bẳng phương trình
điều chế Ag từ AgCl? (chỉ với 1 phản ứng)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp