Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách đổi hình nền trong Google Chrome? Không phải hình nền của trang chủ Google, mà là hình nền trong New Tab nhé
Internet | Phần mềm 27/07/2011 Đăng bởi Taylor Swift
Câu trả lời
1 trong số 1
vào google chrome web store, ở đó có phần đổi theme đó
27/07/2011 Đăng bởi Ha đét
Bạn cũng có thể quan tâm
cách lưu yahoo trên màn hình nền
tại sao hình ảnh đưa vào laptop làm hình nền khi khởi động lại máy đều bị gở hết?
hình nền bị mất
Tại sao trang GGGĐ của chúng ta lại không có hình nền, quảng cáo?
Phần mềm AuTO
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp