Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Quyền công dân là gì? Phân biệt quyền công dân với quyền của công dân?
Xã hội | Pháp luật | Thi cử 18/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Được sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ấy mà.
19/01/2011 Đăng bởi nano
2 trong số 5
Quyền công dân hay gọi là quyền của công dân là 1. được quy định trong hiến pháp 1992, tuy nhiên riêng ở việt nam và trung quốc có thêm dòng " tự do theo quy định của pháp luật "  thế nhưng các qui định của luật và dưới luật lại tìm cách hạn chế quyền tự do của con người. ngoài ra khi thực hiện thì các cơ quan công quyền lại không biết đến các quyền đã được nêu tại hiến pháp

Ðiều 68 Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.

Ðiều 69 Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Ðiều 70 Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Ðiều 71 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Ðiều 72 Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.
Ðiều 73 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.

Ðiều 74 Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

Ðiều 75 Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nhà nước tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ðiều 76 Công dân phải trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.

Ðiều 77 Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.

Ðiều 78 Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

Ðiều 79 Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Ðiều 80 Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật.

Ðiều 81 Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, được Nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

Ðiều 82 Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hoà bình, hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét việc cho cư trú.
27/01/2011 Đăng bởi mê muội
3 trong số 5
Quyền công dân hay gọi là quyền của công dân là 1. được quy định trong hiến pháp 1992, tuy nhiên riêng ở việt nam và trung quốc có thêm dòng " tự do theo quy định của pháp luật "  thế nhưng các qui định của luật và dưới luật lại tìm cách hạn chế quyền tự do của con người. ngoài ra khi thực hiện thì các cơ quan công quyền lại không biết đến các quyền đã được nêu tại hiến pháp.
02/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
quyền công dân thế kỷ 22 này chả là gì nữa , công an bắn người , cướp bóc , giết người , đánh đập vậy đó là quyền công dân sao ?
20/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
quyền công dân là số một
17/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là quyền tự dó cơ bản của công dân?
Vì sao quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong hiến pháp?
phân tích ý ngĩa tốt đẹp của câu " Đảng lãnh đạo , nhà nước cầm quyền nhân dân làm chủ "?
Hảy phân tích công dụng của Hiến Pháp ?
Tại sao nói độc lập tự do là quyền thiêng liêng nhất, bất khả xâm phạm của các dân tộc?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp