Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cá mập đẻ con hay đẻ trứng?
Khoa học và Giáo dục 27/08/2012 Đăng bởi Eagle vs Hawk and Mango vs Melon
Câu trả lời
1 trong số 2
Cá mập đẻ trứng nhưng trứng được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ cho tới khi nở.
27/08/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 2
Phần lớn cá mập (hay cá nhám) đẻ con, số ít còn lại đẻ trứng.
Đa phần cá mập đẻ "thai trứng" có nghĩa là phôi cá phát triển trong bụng cá cái, sau đó pt sinh ra "lần thứ 2" thành cá mập con.
Còn những loài đẻ trứng: Trứng đã thụ tinh nằm trong 1 cái bao dai và đc cá mẹ đặt xuống đáy biển.
VD. Cá mập(cá nhám) đẻ con như:cá mập trắng, cá mập xanh, cá nhám đuôi dài, cá mập búa...
Còn loài đẻ trứng: cá nhám mèo, nhám sừng, mập bướu,...
27/08/2012 Đăng bởi Sylvester Mayer
Bạn cũng có thể quan tâm
Cùng là cá, sao có loài đẻ trứng, có loài lại đẻ con?
vì sao vịt đẻ trứng?
Trứng ra trước hay gà ra trước
Làm thế nào để gà đẻ trứng trong barn buddy??
Tại sao con chó đẻ con, còn con gà lại đẻ trứng? ^^
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp