Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Dung dịch kiềm là gì?
Xin cho mình ví dụ. Càng nhiều càng tốt. Chất nào có thể tác dụng với dun dịch kiềm?
Khoa học và Giáo dục 27/06/2012 Đăng bởi xGirlyx
Câu trả lời
1 trong số 3
Dung dịch kiềm là dung dịch cấu tạo từ các chất như Na,Ba ,Ca, K thêm bộ OH ở sau.Nói đúng hơn là các Hidro Oxit của các chất thuộc Na,Ba,Ca,K :D
27/06/2012 Đăng bởi Gone In 1s
2 trong số 3
Cac bazo cua kim loai kiem tan trong H2O goi la dd kiem
vd:dd NaOH, dd KOH,...
27/06/2012 Đăng bởi Hồng Vy
3 trong số 3
Dung dịch kiềm là bazo tan
Tức là kim loại (K , Na , Li , Ca , Ba ) để vào nước tạo thành dung dịch kiềm ( bazo tan ) ví dụ : KOH, NaOH, LiOH , Ca(OH)2 , Ba(OH)2
PTHH minh họa : 2 Na + 2 H2O --> 2NaOH + H2 ( nhưng tốt nhất là đừng để Na vào nước vì Na là dd mạnh gây nổ hjx)
Các chất có thể tác dụng với dung dịch kiềm( Bazo tan ) là :Axit , Oxit axit , Muối
Bazo tan + Axit --> Muối + H2O
Bazo tan + Oxit axit ---> Muối + H2O
Bazo tan + Muối --> Muối (mới) + Bazo ( mới )
27/06/2012 Đăng bởi Kandy
Bạn cũng có thể quan tâm
dung dịch Strôme là gì?
nuoc javen co tinh axit hay bazo?
cho 200ml dung dịch HCl 0.5M và MgCl2 1M vào 200ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng kết tuả tạo thành
Học cách kiềm chế ? Phải làm sao để khắc phục và kiềm chế đc bản thân ?
Al + Kiềm. Cần giúp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp