Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cach tinh so nghiem nguyen duong cua pt ax+by=c
Thi cử 21/03/2011 Đăng bởi Vũ Việt Cường
Câu trả lời
1 trong số 1
ax + by = c => y = (c - ax)/b

y nguyên nên (c - ax)/b phải nguyên ---> c - ax phải là bội của b thế thôi.
21/03/2011 Đăng bởi Minh Triết
Bạn cũng có thể quan tâm
tim nghiem nguyen cua pt
tim nghiem nguyen 1/x+1/y=1/6
Giai toan... Xem ai sang tao nhat nao.? Bai 1 .tim m de pt: x"2 + mx + 2. co 2 nghiem nguyen duong phan biet
cho phuong trinh 15x^2 - 7y^2 = 9. Chung minh pt nay khog co cap nghiem nguyen!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp