Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phuong trinh dieu che elylen tu ancol etyl
Khoa học xã hội 23/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Elylen là chất gì? Có phải bạn muốn hỏi là Etilen không?
Nếu là etilen thì pt là :
.
.
.               H2SO4,170°        
C2H5OH   -----------------> CH2=CH2 + H2O
23/03/2013 Đăng bởi Hoàng Srµb
Bạn cũng có thể quan tâm
Trong phong thi ngiem nguoi ta dieu che oxit sat tu (Fe3O4) a. Viet PTHH
giai thich cau noi cua ANGHEN:"viec khong co che do tu huu ve ruong dat la chia khoa de hieu toàn bo phuong dong?
nhung dieu kien de qua do len chu ngia xa hoi bo qua che do tu ban chu ngia
co ban nao co phuong phap hoc vat li nhanh khong , tu van di
giai phuong trinh 3cosx(1-cos2x) + 2sin2x + sinx + cos2x =0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp