Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chứng chỉ kế toán trưởng có quy thời hạng không ?
chứng chỉ kế toán trưởng có quy định thời gian sử dụng không ?
Pháp luật | Kế toán 24/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
24/11/2010 Đăng bởi EchOp
2 trong số 5
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 43/2004/QĐ-BTC
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG"

Điều 9: Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Mẫu phôi "Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" (Phụ lục số 04) và số đăng ký chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước. Mẫu phôi "Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" do Bộ Tài chính phát hành có dấu nổi của Bộ Tài chính.

2. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng gửi "Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học" kèm theo "Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học" (Phụ lục số 03) về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), để xem xét cấp mẫu phôi và số đăng ký chứng chỉ. Sau khi có mẫu phôi và số đăng ký chứng chỉ được cấp, Thủ trưởng đơn vị tổ chức khoá học làm thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. "Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng" có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật kế toán. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm. Những chứng chỉ được cấp theo quy định tại Quy chế này, Quy chế bồi dưỡng kế toán trưởng ban hành theo Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 và theo Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mới có giá trị sử dụng theo quy định nêu trên.


Hihi, bạn đọc kỹ điều thứ 3 giúp mình nhé. Chúc bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức sống nhé. :^^
25/12/2010 Đăng bởi Đào tạo Kế toán Kimi
3 trong số 5
nghe mọi người nói học kế toán ở kimi giáo viên nhiệt tình lắm phải không? qua tết em muốn đang ký học một khóa học thì học ở đâu
28/01/2011 Đăng bởi haihuoc2201
4 trong số 5
Chứng chỉ Kế toán trưởng có giá trị sử dụng 5 năm bạn ạ
05/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Chứng chỉ kt trưởng có thời hạn 5 năm nhưng 1 số ng ko quan tâm nên chỉ yêu cầu có chứng chỉ thôi. ^^
29/09/2011 Đăng bởi Zịt
Bạn cũng có thể quan tâm
kế toán trưởng
Thành toán tiền hành như thế nào là hợp lệ?
Kế toán xây dựng khác với các loại kế toán khác chỗ nào?
làm kế toán có khó không?
làm kế toán công nợ là làm thé nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp