Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao down google chrome về rồi, nhưng không cài đặt được trong khi đã xóa bản google chrome cũ
Sản phẩm của Google 30/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
là do phiên bản bạn cài bị lỗi đó mak
thử download phiên bản mới coi xem sao
30/03/2012 Đăng bởi vip_pro
2 trong số 2
Bạn xoá hay gỡ bỏ bản cũ? Thử gỡ bỏ hết bản cũ rồi down về cài lại đi!
30/03/2012 Đăng bởi vansonfa
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách đồng bộ trong google chrome
Giúp mình cài google chrome với
Hỏi về google chrome?
Giúp tôi giải quyết chrome của google với
google chrome
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp