Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách sửa lỗi 130 của google chrome
Nó hiện ra như thế này
Không thể kết nối đến máy chủ proxy
Máy chủ proxy là máy chủ đóng vai trò trung gian giữa máy tính của bạn và các máy chủ khác. Hiện tại, hệ thống của bạn được định cấu hình để sử dụng proxy nhưng Google Chrome không thể kết nối với máy chủ proxy.
Bên dưới là một số đề nghị:
Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, kiểm tra cài đặt proxy của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn không cho rằng mình nên sử dụng máy chủ proxy, hãy điều chỉnh cài đặt proxy của bạn: Đi tới trình đơn cờ lê> Tùy chọn > Nâng cao > Thay đổi thiết lập proxy... > Cài đặt mạng LAN và bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".
Lỗi 130 (net::ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED): Không thể kết nối với máy chủ proxy.
Sản phẩm của Google 03/09/2012 Đăng bởi Huyền Thương_Rainbow_luv_suju
Câu trả lời
1 trong số 3
cách  này nữa

http://www.youtube.com/watch?v=ozOLS0fqvbU
04/09/2012 Đăng bởi tieu-muoi-Betty
2 trong số 3
nếu vào setting lan rồi bỏ chọn.>> vẫn không đc thì làm ntn.cứu e với mấy a
28/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
hết cứu rồi e ơi
11/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao Firefox ko duyệt đc Facebook mà IE lại đc?
khắc phục lỗi do proxy hoặc tường lửa
Giải đáp giúp mình một số thắc mắc về Google Chrome
sao mình ping mạng vẫn có mạng nhưng vào bằng trình duyệt lại không vào được mạng
Socks 4 vaf sock 5 khác nhau chỗ nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp