Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tham ô khác tham nhũng chỗ nào ?
Thông tin | Pháp luật 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Tham ô là thuật ngữ pháp lý , trong pháp luật chỉ có khái niệm tham ô mà không có khái niệm tham nhũng. tham nhũng chỉ là là thuật ngữ xã hội gọi như thế
20/03/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 5
Theo pháp luật Hình sự, ta có thể hiểu
+ Tham ô là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân.
+ Tham nhũng gồm các hành vi:
- Tham ô;
- Nhận hối lộ;
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
- Giả mạo trong công tác:  vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi như: Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Như vậy, tham nhũng có thể hiểu là khái niệm bao hàm khái niệm tham ô.
23/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
3 trong số 5
Tham ô và tham nhũng khác nhau ở chỗ : Chữ "ô" khác chữ "nhũng"
21/02/2011 Đăng bởi ABC-Z
4 trong số 5
Tham ô là những người tham được che bằng ô(dù), còn tham nhũng là những chiếc ô(dù) che cho tham ô.
25/07/2011 Đăng bởi Elsis
5 trong số 5
Hiểu cơ bản nhưa sau:
Tham ô là lợi dụng chức vụ để lấy của công # Tham nhũng là lợi dụng chức vụ để lấy tiền của dân
12/03/2013 Đăng bởi Welldone
Bạn cũng có thể quan tâm
Thăm ô khác thăm nhũng chỗ nào?
tham nhũng là gì???
Nước ta có tham nhũng không nhỉ? Khỏang bao nhiêu % công chức tham nhũng vậy?
Tại sao nhiều lãnh đạo tham ô,tham nhũng.Chưa một ai bị tử hình
Chống tham nhũng muốn thành công,theo tôi trước tiên phải điều tra tham nhũng?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp