Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho một hình thoi và mọt hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? vì sao
Khoa học & Toán học 11/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
hình vuông có diện tích lớn hơn vì
do hình thoi và hình vuông có cùng chu vi nên các cạnh cũng bằng nhau
kẻ đường cao của hình thoi
ta S thoi = đương cao x cạnh ≤ cạnh x cạnh  = S h/vuông
=> dpcm.
11/01/2012 Đăng bởi dai gia
2 trong số 2
áp dụng bất đẳng thức Cauchy là ra mà
hình vuông là đáp án đúng, diện tích lớn nhất khi a=b
11/01/2012 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho hình vuông ABCD có diện tích 18cm2.Tính diện tích hình thoi MNPQ, biết tỉ số hai đường chéo la 3/5?
có 1 hình chữ nhật người ta vẽ 300 hình vuông , mỗi cạnh là 2cm, hỏi diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?
Tính cạnh của một hình vuông biết nếu chu vi tăng 12m thì diện tích tăng 135m2
Tại sao gốc cây nào cũng là hình tròn mà không phải là hình vuông?
Cho 5 hình vuông xếp thành chữ thập, mỗi hình vuông có 2 đường chéo, chỉ dùng 5 nét để vẽ hình này
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp