Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cac phuong phap lanh dao mon quan tri hoc
Ngôn ngữ lập trình | Phần cứng 09/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
hi.minh trinh bay ý kiến như sau: có rất nhiều phương phps lãnh đạo như lãnh đạo bằng công cụ hành chính mệnh lệnh,pp lãnh đạo băng công cụ kinh tế, lãnh đạo bằng tâm lý giao dục thuyết phục động viên, lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo gián tiếp, lãnh đạo bằn cách nêu gương, lãnh đạo tập trung, lãnh đạo độc đoán, lãnh đạo dân chủ, lãnh đạo tự do, lãnh đạo lấy độc trị độc, lãnh đạo dĩ hoà vi quý, lãnh đạo theo kiểu cây gậy và củ cà rốt, lãnh đạo theo kiểu răn đe, lãnh đạo theo kiểu thủ đoạn, lãnh mđạo bằng vật chất, lãnh đạo kết hợp.
20/04/2011 Đăng bởi trầný
2 trong số 3
hi.minh trinh bay ý kiến như sau: có rất nhiều phương phps lãnh đạo như lãnh đạo bằng công cụ hành chính mệnh lệnh,pp lãnh đạo băng công cụ kinh tế, lãnh đạo bằng tâm lý giao dục thuyết phục động viên, lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo gián tiếp, lãnh đạo bằn cách nêu gương, lãnh đạo tập trung, lãnh đạo độc đoán, lãnh đạo dân chủ, lãnh đạo tự do, lãnh đạo lấy độc trị độc, lãnh đạo dĩ hoà vi quý, lãnh đạo theo kiểu cây gậy và củ cà rốt, lãnh đạo theo kiểu răn đe, lãnh đạo theo kiểu thủ đoạn, lãnh mđạo bằng vật chất, lãnh đạo kết hợp.
20/04/2011 Đăng bởi trầný
3 trong số 3
http://vietbao.vn/Giao-duc/Phuong-phap-hoc-danh-cho-cac-nha-quan-tri/10903517/202/
12/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Em da co nhung phuong phap nao de hoc tot mon ngoai ngu?
vi sao luc luong chu yeu cua cmvn la lien minh cong nong nhung do gccn lanh dao
phuong phap giai bai toan dong luc hoc
de thuc hien hoat dong san xuat doanh nghiep su dung phuong phap gi
phuong phap giam can hieu qua va nhanh cho con trai
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp