Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sự vận dụng của Đảng ta trong cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Pháp luật | Xã hội | Thi cử 06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Đảng ta vận dụng rất linh hoạt và thông minh . ở cơ sở hạ tầng thì Đảng ta là hạt nhân, còn ở thượng tầng kiến trúc  thì Đảng ta là lãnh đạo.
Đảng ta luôn tỏ ra vai trò quan trọng của mình ,  luôn hướng tới một mục tiêu là : nhân sự tại cơ sở cũng như tại thượng tâng kiền trúc sẽ là người của Đảng, nếu chưa là người của Đảng thì sẽ được bồi  dưỡng chính trị và đưa vào để lãnh đạo và chỉ đạo cho thống nhất ý chí của giai cấp cầm quyền. vận dụng là ở chỗ này phải không vậy bạn >
06/03/2011 Đăng bởi tragiang
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao nói có sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng?
Em muon hoi ve moi quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc thuong tang?
mối quan hệ giữa cơ sơ hạ tầng với kiến trúc thượng tầng
Mối quan hệ biện chứng gữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;Đường lối của Đảng về đổi mới đất nước như thế nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp