Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao Việt Nam quá độ lên cnxh?
Khoa học tự nhiên | QQ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Đặc biệt là chỉ có Việt Nam mới có thời kỳ này thôi. Nghĩa là như thế này, thông thường các nước đi từ phong kiến sang tư bản và từ tư bản sang Xã hội chủ nghĩa. Còn Việt Nam lại bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản (vì trước đó VN là nước thuộc địa nửa phong kiến) tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì thế mà cần có thời kỳ quá độ và nó chuẩn bị cho VN những điều kiện cần thiết về vật chất kỹ thuật để đi lên CNXH.
23/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Vận dụng tt.HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN
CÁC BẠN GIÚP MÌNH TÝ NHÉ?
vi sao hien nay CNXH da sup do o Dong Au va Lien Xo nhung Dang ta van kien dinh dua dat nuoc di len CNXH ?
Tại sao lại có 8 đặc trưng cơ bản của cnxh?
vi sao viet nam tien thang len cnxh khong phai la dot chay giai doan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp