Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
3a7b chia het cho 2 va 9 va chia cho 5 du 4
Đua xe | Ngoại ngữ 22/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
(a, b lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 9)

Ta có: 3a7b chia hết cho 2 => b là số chẵn (1)
Mặt khác: 3a7b chia cho 5 dư 4 => b = 4 hoặc b = 9 (2)
Từ (1) và (2) => b = 4
3a7b chia hết cho 9 và b = 4  => 3a74 chia hết cho 9 => (3 + a + 7 + 4) chia hết cho 9 hay 14 + a chia hết cho 9 => a = 4.
Vậy a = 4 và b = 4.
22/12/2010 Đăng bởi Hoàng Anh
2 trong số 5
b chia 5 dư bốn thì b = c x 5 + 4 mặc khác 3a7b chia hết cho 2 và 0<=b<= 9 suy ra b =4,mà theo đề 3a7b chia hết cho 9, thế b = 4 vao ta được a = 4 (không thỏa điều kiện a khác b). do đó không có số 3a7b chia het cho 2 va 9 va chia cho 5 du 4 (nếu a= b thì số đó là 3474)
22/12/2010 Đăng bởi nicolai
3 trong số 5
Xét b  : để 3a7b chia cho 5 dư 4 thì số đó sẽ có tận cùng là 4 hoặc 9 và để cho 3a7b chia hết cho 2 thì b phải là số chẵn. => b=4
Xét a  : để 3a70 chia hết cho 9 thì 3+a+7+4 chia hết cho 9 hay 14+a chia hết cho 9. => a= 4.
Đáp số : a=4, b=4.
23/12/2010 Đăng bởi Minh Hạnh
4 trong số 5
kho qua bo qua nhe
29/01/2012 Đăng bởi VeSinh.Com.Vn
5 trong số 5
vì 3a7b không chia hết cho 5(chia cho 5 dư 4)=>b=0+4=4 hoặc b=5+4=9 mà 3a7b chia hết cho 2 =>b=4
để 3a7b chia hết cho 9 thì 3+a+7+b chia hết cho 9
    ta có:3+a+7+b=3+7+4+a=14+a=>a=4 để 14+a=14+4=18 chia hết cho 9
vậy
       a=4           b=4
25/05/2012 Đăng bởi LeVanLieu
Bạn cũng có thể quan tâm
tim so co 4 chu so biet lay so do chia cho 31 thi du 18, chia cho 132 thi du 3
tim so tu nhien nho nhat chia 21 du 7
cho các số tư nhiên tư 1-100 hoi có bao nhiêu số chia hết cho 9 va ko chia hết cho 9
xac dinh he so a,b để đa thưc 4x^3+bx-a chia het cho da thuc 2x+3
hieu cua 2 so la 862,chia so lon cho so be ta duoc thuong la 11 du 12 . tim 2 so do
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp