Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1 dạ lúa bằng bao nhiêu kg
Xã hội 18/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Một giạ lúa mới đúng ngữ pháp !
18/05/2012 Đăng bởi nhà khoa học
2 trong số 4
20kg
18/05/2012 Đăng bởi Nguyen Huu Thjen 2
3 trong số 4
Một dạ thóc có trọng lượng khoảng 20 đến 22 kg (tùy theo chất lượng thóc). Đây là đơn vị đo lường ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một dạ được đong bằng 2 thùng , mỗi thùng có thể tích bằng 20 lít.
18/05/2012 Đăng bởi Nguyen Thi Tuyet Trinh
4 trong số 4
Nguyen Thi Tuyet Trinh.Một dạ thóc có trọng lượng khoảng 20 đến 22 kg (tùy theo chất lượng thóc). Đây là đơn vị đo lường ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một dạ được đong bằng 2 thùng , mỗi thùng có thể tích bằng 20 lít.
hình như có gì đó ở đây  Một dạ được đong bằng 2 thùng , mỗi thùng có thể tích bằng 20 lít.
25/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Một người bình thường có thể ăn bao nhiêu kg gạo trong 10 ngày ?
đơn vị kg từ đâu mà có ? Bao nhiêu năng lượng bằng 1kg
Biết 10 người ăn 5 ngày hết 20 kg gạo. vậy 15 người ăn 6 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo?Kết quả làkg.
Tại sao lại chọn gạo?
Tôi chọn hoa Sen làm Quốc hoa, còn bạn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp