Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vận đơn đích danh được sử dụng khi nào?
Kinh tế | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Vận đơn đích danh được sử dụng khi muốn gửi chính xác 1 kiện hàng cho 1 người nào đó
19/04/2010 Đăng bởi QA.hungbeo
Bạn cũng có thể quan tâm
Mục đích của việc khai khống trên hoá đơn là gì?
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất có khó không ?
Bạn đang vào GGGĐ không có mục đích?
mục tiêu khác với mục đích như thế nào ?
Mục đích có biện minh được cho hành động?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp