Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ : nhà thơ, gan dạ, mổ xẻ, của cải, chó biển, đòi hỏi, năm hoc, thay mặt?
Thi cử 30/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
nhà thơ - thi sĩ
chó biển - hải cẩu
30/03/2012 Đăng bởi khactu_96
2 trong số 3
mổ xẻ - phân tích
chó biển - hải cẩu
đòi hỏi - yêu cầu
năm học - niên khóa
thay mặt - đại diện
30/03/2012 Đăng bởi ghost writer
3 trong số 3
nhà thơ- thi sĩ, thi nhân
gan dạ - dũng cảm, can đảm, can trường
mổ xẻ - giải phẫu, phẫu thuật
của cải - tài sản
chó biển - hải cẩu
đòi hỏi - yêu cầu
năm học - niên khóa
thay mặt - đại diện
30/03/2012 Đăng bởi ảo giác đắng cay
Bạn cũng có thể quan tâm
từ hán việt đồng ngĩa với từ gan dạ,nhà thơ,mổ xẻ,của cải,nước ngoài,chó biển,đòi hỏi,năm học,loài người,thay mạ
Chó bị sỏi thận. Có chỗ nào mổ thành công hay tán sỏi không?
Có nên mổ bướu vú khi chưa có con không?
Mổ thoát vị bẹn ở trẻ em chỗ nào ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp