Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao hàng hóa là sức lao động đặc biệt?
Kinh tế | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động). Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất về thị trường sức lao động. Trước đổi mới, chúng ta hầu như không thừa nhận thị trường sức lao động. Trong điều kiện hiện nay, việc thừa nhận nó là tất yếu. Bộ Luật Lao động đã được ban hành ngày 23/6/1994 và tiếp đó là một loạt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động đã có những tác động tích cực đến việc hình thành khuôn khổ pháp lý cho thị trường này. Sức lao động được coi là một hàng hoá đặc biệt, tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thoả thuận giữa hai bên. Cả người lao động và người sử dụng lao động đều có những quyền cơ bản đảm bảo cho việc tham gia thị trường lao động. Để hiểu rõ hơn vấn đề nên em chọn nghiên cứu đề tài: “Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”
nguồn :http://tuoitrequynhon.com/forum/showthread.php?t=12384
12/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng minh sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt
Giữa lao động và sức lao động cái nào là hàng hóa?
"tiền công là giá cả hàng hóa sức lao động chứ không phải là giá cả của lao động" .Ý nghĩa
tại sao hàng hóa văn hóa là loại hàng hóa đặc biệt?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp