Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao tôi gửi thư đến địa chỉ email: gocnhinkhangia@vtc.vn thì không gửi được, tôi đã làm đi làm lại mà vẫn không thể?
Internet 24/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
co the la dia chi email sai,ma chac la ko the sai duoc.......
hjx,ko biet,sr
24/08/2011 Đăng bởi tài chính B siêu nhân
2 trong số 2
có thể do lỗi Server
25/08/2011 Đăng bởi BBH_from
Bạn cũng có thể quan tâm
sao tôi gửi hỗ trợ lên vtc xong rồi tôi zô mail để xác nhận mà không có thư nào hết vậy?
từ lúc lập gmail mà tôi vẫn ko nhận được thư từ bạn tôi cho du người bạn ấy đã gửi nhiều lân
tại sao gmail của mình nhiều lúc lại ko gửi được thư đi vay? chỉ giúp mình với
Làm thế nào để lộp hồ sơ qua email?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp