Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
google map . Co aj chj em cach tim vi tri dien thoai nguoi khax tren gmaps dx ko?
Ngoại ngữ 19/07/2011 Đăng bởi tâm beo
Câu trả lời
1 trong số 1
Muốn tìm vị trí người khác thì người đó phải đăng nhập trong google map và bật tính năng hiện thị vị trí, nếu bạn có trong danh sách của người đó thì lúc đó vị trí người đó sẽ hiện lên bên bạn ( bạn cũng cần đăng nhập và bật tính năng hiện vị trí cho người khác thấy)
22/07/2011 Đăng bởi Zod Zeus
Bạn cũng có thể quan tâm
Aj bjet trang web nao huong dan chj tjet duong dj Haj phong toj Ha long thj chj gjum mjnh ten trang web voj.Thanks
Minh bi can mat phai la 2.75 c0n mat trai la 1.5 aj pjt cach nao de k tang do can chj gjum minh vs. Mjh cam on!
aj chj gjup mjh cach tao 1 trag web mien fj ruj dua len google. Nho la mjen fj do nha
aj gjoj anh van thj chj dum cach hoc voj
Co' phan mem,ung' dung nao lm vjdeo,gep' anh? Thah vjdeo tren dt k cac' ban .aj bjt' lm on chj? Jum mjh voj'
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp