Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải hộ bài tìm x^2011+y^2011 biết x^2000+y^2000=x^2001+y^2001=x^2002=y^2002
Khoa học & Toán học 09/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
xin sửa lại đề như sau:
tìm x^2011+y^2011 biết x^2000+y^2000=x^2001+y^2001=x^2002+y^2002

ta có: x^2012+y^2012= (x^2011+y^2011)(x+y)-(x^2000+y^2000).xy  (*)
mà  x^2000+y^2000=x^2001+y^2001=x^2002+y^2002
nên (*) <=> 1= x+y-xy
<=>(x-1)(y-1) =0
<=> x=1 hoặc y=1
+) x=1 => y^2000 = y^2001 =>y^2000(y-1)=0<=>  y=1 hoặc y=0
+) y=1 lập luận tương tự => x=1 hoặc x=0
vậy x^2011+y^2011 = 1 hoặc x^2011+y^2011=2.
09/05/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm x,y để:2x^2+9y^2-6xy-6x-12y+2004 có giá trị nhỏ nhất
Giải hệ phương trình: x+y+(z^2-4z+2).căn(x+y-2)=1 và 9xy-39x+2+căn(5x+2y+2)=0
tổng hai số gấp 3 lần hiệu.tìm thương hai số đó
Tìm x,y nào
giúp mình tí!!!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp