Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chủ doanh nghiệp tư nhân có được đầu tư vốn để thành lập thêm 1 công ty TNHH 1TV không
Bảo hiểm | Kế toán 27/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Mình nghĩ là ko. Vì DNTN là công ty trách nhiệm vô hạn tức là chịu trách nhiệm trên toàn bộ số tài sản của mình. Vậy thì làm sao có thể đem tài sản của mình để đi đầu tư mới 1 công ty TNHH được nữa. Với lại cá nhân thì làm sao mở Cty TNHH 1 TV được.
28/02/2011 Đăng bởi ThanhNam
2 trong số 3
nếu bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân rồi thi bạn có thể mang vốn đầu tư vào 1 công ty khác chứ không được lập thêm 1 công ty nào nửa, nghĩa là bạn chỉ có thể lam chủ 1 công ty hoặc 1 doanh nghiệp mà thôi.
03/03/2011 Đăng bởi nguyentantr7
3 trong số 3
Vì DNTN là công ty trách nhiệm vô hạn ( Không giớn hạn trách nhiệm phần tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp ), do vậy loại hình doanh nghiệp nầy rất ít ai thành lập đa phần họ chuyển sang loại hình Công Ty TNHH Một Thành Viên ( tốt hơi nhiều, Trách nhiện trên phần vốn đăng ký kinh doanh ban Link đường dẫn sau http://dichvucongty.com/link/239-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.html ) đối với DNTN đã thành lập rồi bạn có thể chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH Một Thành Viên sẽ tối ư cho loại hình doanh nghiệp bạn hơn, bên cạnh đó mã số thuế của bạn vẫn giữ như cũ không anh hưởng gi cả. Đặt biệt KHÔNG CẦN QUYẾT TOÁN THUẾ trường khi chuyển đổi như trước kia, bạn chỉ cần Link đường dẫn dưới đây:
http://dichvucongty.com/link/260-chuyen-doi-dntn-thanh-cong-ty-1-thanh-vien.html
09/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào lập bảng đối chiếu số vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư?
Thế nào là hoạt động đầu tư?
Công ti tư nhân ???
Lập công ty thiết kế Web cần bao nhiêu vốn điều lệ?
công ty tnhh mot thanh vien là gì
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp