Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao vật chất có trước ý thức có sau,vật chất quyết định ý thức?
Khoa học tự nhiên | Khoa học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
- Vật chất quyết định ý thức

+ Vật chất (được hiểu là những cơ sở vật chất, điều kiện vật chất, qui luật khách quan …) là nhưng tiền đề cơ sở,, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại và phất triển chủa ý thức.

+ Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó (Ví dụ như mô hình kinh tế quan liêu bao cấp thì ý thức con người không được nưng cao, ỷ lại vào nhau).

+ Khi cơ sở vật chất, điều kiện vât chất thay đổi thì ý thức thay đổi theo.

+ Như vậy vật chất quyết định ý thức là quyết định cả nội dung, bản chất và khuynh hướng vân động, phát triển của ý thức.

+ Cơ sở vật chất, điều kiện vật chất, môi trường sống còn là nơi kiểm nghiệm nhận thức con người, xác định nhận thức đúng, bác bỏ nhận thức sai.

Kết luận: tất cả các ý trình bày ở trên dều chứng tỏ rằng trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì vật chất quyết định ý thức

- Ý thức tác động trở lại vật chất

+ Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song ý thức có tác động to lớn đối với vật chất . Biểu hiện : ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào óc con người, giúp con người hiểu được bản chất, qui luật vật động và phát triển của sự vật, hiện tượng . Trên cơ sở đó hình thành phương hướng mục tiêu và những phương pháp, cách thức thực hiện phương hướng mục tiêu đó.

+ Trong hoạt động thực tiễn, sự vật bao giờ cũng bộc lộ nhiều khả năng . Nhờ đó ý thức, con người biết lựa chọn những khả năng thực tế, phù hợp mà thúc đẩy sự việc phát triển, đi lên

+ Nói đến vai trò của ý thức đối với vật chất thực chất là nói tới vai trò hoạt động thực tiễn của con người, vì ý thức “ tự nó “ không thể thực hiện được gì hết . Mác nói “ Ý thức không thể tự đưa người ta ra khỏi trật tự, xã hội cũ “, ý thức chỉ có tác dụng đối vơí hiện thực trong thực tiễn, thông qua hoạt động thưc tiễn.

Kết luận chung: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là ngườn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn.
20/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 2
+Vật chất có trước ý thức có sau
ĐN:Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
ĐN: ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não người với hàng tỉ nơ-ron thần kinh thông qua hoạt động thực tiễn, nên bản chất ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh sáng tạo thế giới vật chất..ý thức là sản phẩm của quá trình tiến hóa lâu dài chỉ có ở con người có bộ não hoạt động bình thường không bị tổn thương và sống trong xã hội
-Vật chất có trước ý thức có sau vì:
Con người là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên lâu dài:Quá trình tiến hóa của tự nhiên diễn ra lâu dài và phúc tạp từ các thể sống đơn giản như (cô-a-sec-va)cho đến những loài có cấu tạp như(voi,gà ,kiến).Khoảng 4 triệu năm trước đây,loài người mới xuất hiện ,từ chỗ là một thực thể của tự nhiên con người vươn lên từng bước làm chủ tự nhiên .
Ý thức chỉ có ở con người có bộ não bình thường sống trong xã hội:ý thức là hình ảnh chủ quan của con người để phản ảnh thế giới khách quan.Ý thức tồn tại lệ thuộc vào con người nếu không có con người thì không có ý thức.
kết luận:Vật chất có trước, ý thức có sau.
+Vật chất quyết định ý thức(tồn tại,khuynh hướng,phương thức...),ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn.
-vật chất quyết định ý thức:
".ý thức là sản phẩm của quá trình tiến hóa lâu dài chỉ có ở con người có bộ não hoạt động bình thường không bị tổn thương và sống trong xã hội" nói như trên nghĩa là sự tồn tại của ý có sự phụ thuộc vào bộ não của con người ,khi bộ não đó bị hỏng hay bị tổn thương thì ko người đó ko thể có ý thức được.
con người phải thể hiện ý thức qua các cơ quan ,giác quan trên cơ thể thể như mắt ,mũi ,tay ,chân,...Các cơ quan đó quyết định đến tồn tại phương thức thể hiện ra ý thức.
-ý thức tác động vật chất.
.Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song ý thức có tác động to lớn đối với vật chất . Biểu hiện : ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào óc con người, giúp con người hiểu được bản chất, qui luật vật động và phát triển của sự vật, hiện tượng . Trên cơ sở đó hình thành phương hướng mục tiêu và những phương pháp, cách thức thực hiện phương hướng mục tiêu đó.

. Trong hoạt động thực tiễn, sự vật bao giờ cũng bộc lộ nhiều khả năng . Nhờ đó ý thức, con người biết lựa chọn những khả năng thực tế, phù hợp mà thúc đẩy sự việc phát triển, đi lên.

. Nói đến vai trò của ý thức đối với vật chất thực chất là nói tới vai trò hoạt động thực tiễn của con người, vì ý thức “ tự nó “ không thể thực hiện được gì hết . Mác nói “ Ý thức không thể tự đưa người ta ra khỏi trật tự, xã hội cũ “, ý thức chỉ có tác dụng đối vơí hiện thực trong thực tiễn, thông qua hoạt động thưc tiễn.
.Ý thức phản ánh sáng tạo thế giới khách quan sẽ thúc đẩy hoạt động thực tiễn phát triển và ngược lại sẽ kìm hăm sự phát triển sáng tạo của con người với thiên nhiên môi trường

Kết luận chung: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn.
15/04/2011 Đăng bởi VN-hayqua
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói vật chất có trước ,ý thức có sau, vật chật có trước ý thức?
vật chất quyết định nội dung, hình thức,biểu hiện và sự biến đổi của ý thức
help me! SOS: Thuộc tính cơ bản để phân biệt vật chất và ý thức là gì?
Tất cả vật chất và tâm lý đều biến đổi ,vô thờng,vậy bản thể caủ vật chất và ý thức là gì ? ở đâu ?
phân biệt giữa vật chất và ý thức là tương đối hay tuyệt đối vì sao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp