Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Câu thơ" Tôi có chờ đâu có đợi đâu-đem chi xuân đến gợi thêm sầu" là bài thơ nào, của ai?
Xã hội 04/10/2011 Đăng bởi ThangFire
Câu trả lời
1 trong số 4
Bài "Xuân" của Chế Lan Viên.

  Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
 Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
04/10/2011 Đăng bởi Cô Úc
2 trong số 4
Xuân
Chế Lan Viên

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.
Nguồn trích dẫn (0)
04/10/2011 Đăng bởi gionoimiencattrang
3 trong số 4
Xuân của Chế Lan Viên
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.
08/02/2012 Đăng bởi Nguyễn Nguyên
4 trong số 4
bài xuân
của chế lan viên
12/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm sao thế được ?
Các nhà thơ ở Bình Dương từ năm 1975 đến nay??
hết chỗ bổ sung câu hởi, ai thi thơ vào đây
làm giúp mình bài thơ 8 chữ về đề tài môi trường và trẻ em! cảm ơn
Làm sao xem số báo danh thí sinh thi đại học Cần Thơ 2012?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp