Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Muốn đổi password của nick yahoo thì làm thế nào?
Phần mềm máy tính | Truyền thông đa phương tiện 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
"*Để thay đổi mật khẩu Yahoo! Mail có giao diện hiển thị Việt ngữ thì người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn chữ Tùy chọn > Tùy chọn Mail > click chọn hàng chữ “Thông tin tài khoản” rồi nhập lại mật khẩu vào ô “mật khẩu” để xác nhận > ngay khi đó trang khác hiện ra, thì bạn tìm bên dưới dòng mục “Đăng nhập và bảo mật” để nhấn vào hàng chữ “Đổi mật khẩu của bạn” ngay lập tức bạn sẽ được chuyển đến trang tùy chọn để đổi mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu vào ô bên cạnh hàng chữ “Nhập mật khẩu hiện tại của bạn”. Kế tiếp, đánh tùy chọn mật khẩu mới vào ô bên cạnh hàng chữ “Chọn mật khẩu mới”. Tiếp tục, gõ nhập mật khẩu mới vừa tạo vào ô bên cạnh hàng chữ “Xác nhận mật khẩu mới” rồi nhấn nút “Lưu” và nhấn nút “Tiếp tục” rồi thoát trang để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc thay đổi mật khẩu.
*Trường hợp thay đổi mật khẩu Yahoo! Mail có giao diện hiển thị Anh ngữ thì người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn chọn Options > Mail Options > Account Information và nhập lại mật khẩu vào ô “Password” để xác nhận > Ngay khi đó trang khác hiện ra, thì bạn tìm bên dưới dòng mục “Sign-In and Security” để nhấn vào hàng chữ “Change your password” ngay lập tức bạn sẽ được chuyển đến trang tùy chọn để đổi mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu vào ô bên cạnh hàng chữ “Enter your Current Password”. Kế tiếp, đánh tùy chọn mật khẩu mới vào ô bên cạnh hàng chữ “Choose a New Password”. Tiếp tục, gõ nhập mật khẩu mới vừa tạo vào ô bên cạnh hàng chữ “Confirm your New Password” rồi nhấn nút “ Save” và nhấn nút “Continue” rồi nhấn Sign Out thoát trang để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc thay đổi mật khẩu."
22/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 2
Đăng nhập xong, ghi 1 vài chữ tùy ý vào ô nhập MK,sau nháy vào dòng :Tôi không thể vào được TK ở dưới,lập tức được chuyển đến chỗ hỗ trợ,làm theo họ ,nhập vài lần mã chữ,  trả lời câu hỏi bí mật ,đổi MK mới là có màn chào mừng,rất đơn giản và nhanh.Cứ làm thế ăn ngay
01/02/2011 Đăng bởi Huệ Năng 6
Bạn cũng có thể quan tâm
về Yahoo
Nick yahoo của bạn là gì?
Ai có nick chat yahoo là newfandbsk_yunhooppa thì trả lời em nhe!
cách cài đặt offline với nick mà mình đã xóa (Yahoo)
Tìm nick chat
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp