Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hay mo ta thuat toan giai bai toan tinh tong cac phan tu cua day so A={a1,a2,a3,...,an} cho truoc
Thi cử 22/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
B1: Cho tổng A=0
B2 : Cho đoạn lặp từ phần tử thứ 1 đến phần tử thứ n có tổng mới là A=A+ai
B3 : Đưa ra tổng cuối cùng
hoặc

B1: sum<---a1, i<---1
B2: i<---i+1
B3: nếu i<=n thì sum<---sum+i, quay lai b2
B4: In kq và kết thúc thuật toán

my yahoo: nst_10a1
Thân !
22/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 2
B1: nhap N va day a1,a2,...,an
B2: i<-1; S<-ai
B3: neu i+1>N thi dua ra S roi ket thuc
B4:i<-i+1
B5: S<-S+ai
B6: quay lai B3
13/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Ai co cau do toan hoc hay khong. Cho minh xin na.
tu nganh ky thuat moi truong hoc chuyen doi sang ke toan co dc k? va hoc o dau?
chung minh bdt bu nhia cop xo ci
thuat ngu trong tinh toan tien luong la gi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp