Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mục đích của việc kiểm toán? những trường hợp không được kiểm toán? vì sao
Kế toán 08/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không.

Không có trường hợp "Doanh nghiệp không được Kiểm toán" mà chỉ có trường hợp "Kiểm toán viên không được kiểm toán"
Trường hợp Kiểm toán viên nhà nước không được thực hiện kiểm toán:
1. Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán.

2. Đơn vị được kiểm toán mà mình đã làm lãnh đạo, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi chuyển công tác.

3. Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán
08/04/2012 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
Bạn cũng có thể quan tâm
Kiểm toán và kiểm kê khác nhau như thế nào?
Vì sao nói kiểm toán là quan tòa trong quá khứ?
Thuật toán để kiểm tra một chuỗi nhập vào có đúng cú pháp hay không?
làm sao để bỏ game đây? nhiều khi mình không kiểm soát được mình. Mình có nhiều mục tiêu và có nhiều việc phải làm nữa.
. ở đâu tuyển kể toán tổng hợp hoặc kế toán làm thêm giờ ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp