Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đất chưa có bìa đỏ. Bố mẹ có thể cắt ra một lô cho tặng con được không?
Làm thủ tục được không_Giúp em với!
Pháp luật 01/08/2011 Đăng bởi vivu
Câu trả lời
1 trong số 4
có chứ nếu có bìa xanh rồi
nhưng trong trường hợp để bạn là gì?
bán, hay xây nhà hay để chơi?
thủ tục có gì đâu
lên địa chính phường bảo nó xuống đo đạc cho nó ít tiền là xong
PHTN ơi: quyền sử dụng đất khác bìa đỏ chứ
bìa hồng nữa kìa
chỉ cần có giấy chuyển từ chủ cũ hoặc cơ quan đoàn thể cấp là được phép cho lại người trong nhà dù chưa làm bìa đỏ
nhưng người chưa có bìa đỏ chỉ cần có giấy tờ chứng nhận là sở hữu mảnh đất đấy vẫn được mua bán bình thường
01/08/2011 Đăng bởi N.K.A.T
2 trong số 4
Không được. Khi cắt ra để tặng phải có sự chứng chận giao quyền sử dụng của chính quyền sở tại. Vì đất của bố mẹ bạn chưa có sổ đỏ nên không thể bán hoặc cho hợp pháp được. Vì vậy, bố mẹ bạn phải lên UBND xã phường để xin cấp quyền sử dụng đất (lên đó người ta hướng dẫn thủ tục luôn), sau đó mới có thể bán, cho, tặng...
01/08/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3 trong số 4
Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành:

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“GCNQSDĐ”):

- Đất chuyển nhượng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đất chuyển nhượng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ hoặc có 1 trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Luật Đất đai năm 2003;

- Người tham gia giao kết hợp đồng CNQSDĐ phải có năng lực hành vi dân sự, giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích, nội dung của hợp đồng CNQSĐ không trái pháp luật, đạo đức xã hội;

2. Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

2.1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

2.2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

3. Nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng QSDĐ (trong trường hợo các bên không có thỏa thuận khác):

- Bên chuyển nhượng nộp thuế Thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng;

- Bên mua nộp Lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biến động (đăng bộ).
01/08/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
4 trong số 4
tặng là 1 chuyện, cái quan trọng vẫn là quyền sở hữu bạn à.
Bố mẹ muốn mảnh đất đó hơp pháp với đứa con thì bố mẹ phải làm sổ đó trước và bắt đầu chia sổ.
Nguồn: Chung cư vp6 Linh Đàm
23/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao ông già Noel khi đi tặng quà thì mặc trang phục mà đỏ. Mà không phải màu khác?
các màu chính cuả ngày giáng sinh là gì?
Vì công việc.lần này tôi phải đi hơn 100km.đường rất bụi chúng làm mắt tôi rất đỏ.làm thế nào để hết đây ?
sáng nay em giặt quần áo tết. để cái áo trắng gần cái áo đỏ => áo trắng dính màu đỏ tè le. anh chị nào giúp em với!
Sợi chỉ đỏ, xác chết ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp