Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giáo dục vừa là động lực và phương tiện, để phát triển kinh tế xã hội .các bạn giải thích và lấy ví dụ hộ mình với
Pháp luật | Xã hội | Thi cử 06/05/2011 Đăng bởi QUANG KHẢI
Câu trả lời
1 trong số 2
giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. bởi vì giáo dục góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đảng và Nhà nước ta đang tập trung mọi nguồn lực ưu tiên đầu tư cho giáo dục để tạo ra một nguồn nhân lực phục cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nếu con người không được học tập, không được đào tạo một nghề nghiệp gì đó thì họ biết làm gì rồi cuộc sống sẽ ra sao. Tại sao các trường đại học  ngày càng nhiều, tại sao phải liên kết đào tạo nguồn nhân lực? đây chính là đọng lục là phương tiện thúc đẩy xã hội phát triển.
07/05/2011 Đăng bởi THANH HỒNG
2 trong số 2
Con người nói chung khi có hiểu biết làm việc sẽ hiệu quả, giải quyết vấn đề tốt giúp giảm mâu thuẫn trong gia đình và xã hội, mà để có được hiểu biết này không gì ngoài giáo dục.
Giáo dục từ đó là động lực cho phát triển.
Giáo dục cũng là phương tiện, và thế giới đã trải qua ba làn sóng phát triển :
- Nông nghiệp hóa
- Công nghiệp hóa
- Thông tin hóa
và làn sóng thứ tư là Sáng tạo hóa..  công nghệ tạo ra ý tưởng

theo Alvin Toffler, nhân loại đã và đang trải qua ba làn sóng (hay gọi cách khác là cuộc cách mạng) thay đổi vĩ đại. Làn sóng thứ nhất đã diễn ra vào khoảng 3000 năm trước công nguyên ứng với việc chuyển đổi từ xã hội săn bắt và hái lượm sang xã hội nông nghiệp. Làn sóng thứ hai xuất hiện cùng với cuộc cách mạng công nghiệp trong thế kỷ 18. Từ giữa thế kỷ 20, với sự phát triển của mạnh mẽ của kỹ thuật máy tính và các mạng lưới truyền thông hiện đại, con người đã chuyển dịch từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin khởi đầu cho làn sóng thứ ba.

Nhưng mới đây, tại viện nghiên cứu Nomura của Nhật Bản, giới khoa học cho rằng tiếp theo những đợt sóng trên, làn sóng phát triển thứ tư của nhân loại sẽ là làn sóng tập trung vào sự sáng tạo với tính đặc trưng của công nghệ tạo ra ý tưởng (Ideas Engineering) và công cụ đưa ra các khái niệm mới (Concepter). Với văn minh làn sóng thứ tư, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ trí tuệ. Khi đó, sự cạnh tranh trên thế giới càng ngày càng sẽ là cạnh tranh chất xám sáng tạo chứ không phải theo lối chụp giựt, trả lương rẻ hay do có được nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có được vị trí địa lý thuận tiện...

Ở Nhật, làn sóng thứ tư đang tràn vào tâm thức giới doanh nghiệp thức thời - những người mà với họ tương lai một xã hội sáng tạo sẽ bùng nổ và ngự trị tất cả. Các nghiên cứu cũng cho thấy, các công ty Nhật Bản đang bắt đầu suy tính đến làn sóng quản lý thứ tư - QUẢN LÝ SÁNG TẠO.


CÓ MỘT THỨ MẠNH HƠN TẤT CẢ CÁC ÐẠO QUÂN TRÊN THẾ GIỚI ÐÓ LÀ Ý TƯỞNG, MÀ THỜI ÐẠI CỦA Ý TƯỞNG ÐÃ ÐẾN

- VICTOR HUGO -
12/05/2011 Đăng bởi Minh Tâm
Bạn cũng có thể quan tâm
thế nào là học thuyết ? xin bạn cho ví dụ cụ thể?
lấy ví dụ vầ các nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. lập báo cáo KQKD cột số năm nay
Fc là gì? Ví dụ justa tee fc?
Mộng là gì ?!! Thế nào gọi là mộng giữa ban ngày ?!! Bạn cho ví dụ được ko ?!!
Previous khác Before như thế nào hả các bạn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp