Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?
Tôn giáo 02/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
từ tín ngưỡng sẽ hình thành tôn giáo
mê tín dị đoan là lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi hoặc thực hiện những hành vị xấu xa khác
02/05/2011 Đăng bởi amateur2008
2 trong số 2
vote cho amateur!!!
bs thêm, ngta thường hiểu mê tín dị đoan là tin vào thứ gì đó 1 cách mù quáng, đúng thì tin đã đành, đằng này chả biết có đúng k, thậm chí là sai cũng cứ tin cuống cuồng nên ngta hay sử dụng tôn giáo làm phương thức truyền bá phản động đó
02/05/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao phải tôn trọng tự do tín ngưỡng, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan??
Thế nào là tín ngưỡng, thế nào là mê tín?
Chúng ta có nên quá tin vào tín ngưỡng không ?
Tại sao phải tôn trọng tự do tín ngưỡng ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp